Aktivnost 4.3.11. Promocija strukovnih škola i budućeg izbora zanimanja koja će učenicima romske nacionalne manjine omogućiti što brže uključivanje u svijet rada

Posebni cilj
4. Učinkovit i jednak pristup Roma kvalitetnom, uključivom obrazovanju
Mjera
4.3. Smanjivanje jaza u dovršetku srednjoškolskog obrazovanja između mladih Roma i mladih iz opće populacije
Opis aktivnosti
Na osnovi podatka dobivenih od MZO-a o osnovnim i srednjim školama s većim brojem upisanih učenika romske nacionalne manjine, za razdoblje od 2021. do 2022. staviti fokus na SZ dio Hrvatske gdje živi veći dio populacije romske nacionalne manjine u RH. To bi uključivalo Međimursku, Koprivničko – križevačku, Varaždinsku i Zagrebačku županiju te Grad Zagreb. Na osnovi dobivenih podataka o školama, unutar Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (u daljnjem tekstu ASOO) napravit će se analiza te odrediti srednje strukovne škole koje svojom blizinom te nastavnim programima što ih nude mogu biti zanimljive učenicima romske nacionalne manjine. Kao ključni kriterij odabira odredili bi se prioritetni sektori (Poljoprivreda, prehrana i veterina, Graditeljstvo i geodezija te Turizam i ugostiteljstvo) koji nude kvalifikacije učenicima koje će im pomoći da se što prije uključe na tržište rada. Naglasak u promociji će se staviti na trogodišnje programe obrazovanja unutar gore navedenih sektora, a to su danas deficitarna zanimanja (kao npr. mesar, zidar, krovopokrivač, stolar, fasader, soboslikar – ličilac, konobar, kuhar, voćar – vinogradar - vinar, vrtlar i sl.). ASOO bi koordinirao taj proces te se uključio u komunikaciju s pojedinim srednjim strukovnim školama (jedna do dvije srednje strukovne škole unutar pojedine županije) ovisno o brojčanome stanju učenika romske nacionalne manjine u tim županijama. ASOO bi s voditeljima županijskih i međužupanijskih stručnih vijeća za određene strukovne sektore u pojedinim županijama, omogućio da se na njihovim stručnim skupovima obrade teme o promociji tih srednjih strukovnih škola i tako potakne motivacija učenika romske nacionalne manjine za upisom određenih strukovnih škola i programa za stjecanje kvalifikacija koje bi im omogućile što bržu i jednostavniju integraciju u društvo kroz nalaženje posla u što kraćem mogućem roku nakon završetka školovanja.
Nositelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Sunositelji
Godine provedbe
Godina praćenja od
Nije definirana
Godina praćenja do
Nije definirana
Rok provedbe aktivnosti
12/2023

Izvori financiranja u 2021. godini

Izvor financiranja Šifra aktivnosti iz proračuna (pozicija) Iznos
Državni proračun A848009-Promicanje kulture učenja-Tjedan cjeloživotnog učenja 500,00 kn

Izvori financiranja u 2022. godini

Izvor financiranja Šifra aktivnosti iz proračuna (pozicija) Iznos
Državni proračun A848009-Promicanje kulture učenja-Tjedan cjeloživotnog učenja 500,00 kn

Ukupno planirana sredstva po izvoru

Državni proračun (kn) EU financiranje (kn) Drugi izvori (kn)
1.000,00 kn 0,00 kn 0,00 kn
Pokazatelj Tip Početna vrijednost Ciljana vrijednost
broj događanja Broj Ne Da
broj sudionika događaja Broj Ne Da
broj medijskih objava Broj Ne Da

Molimo pričekajte...