Aktivnost 4.4.1. Osiguravanje stipendija studentima pripadnicima romske nacionalne manjine

Posebni cilj
4. Učinkovit i jednak pristup Roma kvalitetnom, uključivom obrazovanju
Mjera
4.4. Povećanje udjela mladih Roma u visokom obrazovanju
Opis aktivnosti
Temeljem Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju za studente pripadnike romske nacionalne manjine te Javnog natječaja za dodjelu državnih stipendija za studente pripadnike romske nacionalne manjine upisane na sveučilišne, stručne i poslijediplomske studije na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj, Ministarstvo znanosti i obrazovanja osigurava stipendije studentima pripadnicima romske nacionalne manjine. Stipendije se dodjeljuju za razdoblje od deset mjeseci (od listopada prošle do srpnja tekuće godine).
Nositelj
Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Sunositelji
Godine provedbe
Godina praćenja od
Nije definirana
Godina praćenja do
Nije definirana
Rok provedbe aktivnosti
12/2023

Izvori financiranja u 2021. godini

Izvor financiranja Šifra aktivnosti iz proračuna (pozicija) Iznos
Državni proračun A769066 – Potpore romskim studijima i studentima Romima 455.000,00 kn

Izvori financiranja u 2022. godini

Izvor financiranja Šifra aktivnosti iz proračuna (pozicija) Iznos
Državni proračun A769066 – Potpore romskim studijima i studentima Romima 455.000,00 kn

Ukupno planirana sredstva po izvoru

Državni proračun (kn) EU financiranje (kn) Drugi izvori (kn)
910.000,00 kn 0,00 kn 0,00 kn

Molimo pričekajte...