Aktivnost 4.4.2. Sufinanciranje smještaja u studentskim domovima studentima pripadnicima romske nacionalne manjine

Posebni cilj
4. Učinkovit i jednak pristup Roma kvalitetnom, uključivom obrazovanju
Mjera
4.4. Povećanje udjela mladih Roma u visokom obrazovanju
Opis aktivnosti
Kako bi se osigurali preduvjeti te potaknulo na daljnje školovanje, uz stipendije studentima pripadnicima romske nacionalne manjine osigurava se smještaj u studentski dom.
Nositelj
Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Sunositelji
Godine provedbe
Rok provedbe aktivnosti
12/2023

Izvori financiranja u 2021. godini

Izvor financiranja Šifra aktivnosti iz proračuna (pozicija) Iznos
Državni proračun A767015 Provedba programa za uključivanje Roma, Izvor 11 150.000,00 kn

Izvori financiranja u 2022. godini

Izvor financiranja Šifra aktivnosti iz proračuna (pozicija) Iznos
Državni proračun A767015 Provedba programa za uključivanje Roma, Izvor 11 150.000,00 kn

Ukupno planirana sredstva po izvoru

Državni proračun (kn) EU financiranje (kn) Drugi izvori (kn)
300.000,00 kn 0,00 kn 0,00 kn

Molimo pričekajte...