Aktivnost 3.1.4.. Poboljšati dostupnost i transparentnost podataka o rezultatima projekata i programa financiranih iz javnih izvora koje provode organizacije civilnoga društva s izdvojenim podacima o financiranju projekata i programa u području potpore romskoj nacionalnoj manjini

Posebni cilj
3. Poticati participaciju Roma kroz osnaživanje, suradnju i povjerenje Roma u javne institucije
Mjera
3.1.. Osiguravanje preduvjeta za sudjelovanje romskih udruga kao punopravnih članova u nacionalnim odborima za praćenje
Opis aktivnosti
U sklopu aktivnosti Ured za udruge izradit će, a Vlada RH usvojiti, dva godišnja Izvješća o financiranju projekata i programa organizacija civilnog društva iz javnih izvora s izdvojenim podacima o financiranju projekata i programa u području potpore romskoj nacionalnoj manjini.
Nositelj
Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske
Sunositelji
Godine provedbe
Rok provedbe aktivnosti
12/2023

Izvori financiranja u 2021. godini

Izvor financiranja Šifra aktivnosti iz proračuna (pozicija) Iznos
Državni proračun A 509000 Administracija i upravljanje 0,00 kn

Izvori financiranja u 2022. godini

Izvor financiranja Šifra aktivnosti iz proračuna (pozicija) Iznos
Državni proračun A 509000 Administracija i upravljanje 0,00 kn

Ukupno planirana sredstva po izvoru

Državni proračun (kn) EU financiranje (kn) Drugi izvori (kn)
0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn

Molimo pričekajte...