Provedba mjere 9.1.3 za 2019. godinu

Unapređenje suradnje s Europskom komisijom i tijelima Europske unije
Nositelj
Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina
Sunositelji
Pokazatelji
0 od 2
Iznos predviđenih sredstava
30.000,00 kn
Ukupno utrošena financijska sredstva
20.815,00 kn
Utrošena sredstva iz nacionalnog financiranja
20.815,00 kn
Utrošena sredstva iz EU fondova
0,00 kn
Utrošena sredstva iz nacionalnog financiranja i EU fondova
0,00 kn
Rok
Kontinuirano
Opis provedbe

Suradnja u okviru EU nastavljena je kroz mrežu Nacionalnih kontakt točaka za Rome, u okviru koje su započele i pripreme za predsjedanje Republike Hrvatske Vijećem EU u prvoj polovici 2020. godine i organizaciju događanja na teme iz nadležnosti Ureda, kao što je Romski tjedan u Europskom parlamentu.

U Bruxellesu je 18. ožujka 2019. godine održan sastanak Nacionalnih kontakt točaka za Rome na kojem su predstavnici Glavne uprave za pravosuđe i potrošače izložili su pregled novosti na ovome području, a države članice EU svoja iskustva provedbe Nacionalnih platformi za Rome. Predstavnici RH su prenijeli svoja iskustva provedbe projekta koji je EK posebno pohvalila prigodom odobravanja završnog izvješća.

Ured je sudjelovao i u aktivnostima organiziranim u okviru Romskog tjedna u Europskom parlamentu, gdje je 19. ožujka 2019. godine održan skup o evaluaciji Okvira EU za nacionalne strategije integracije Roma do 2020. godine kao i pilot projekt Europske komisije o izvještavanju romskog civilnog društva o provedbi nacionalnih strategija. Predstavnici RH su aktivno sudjelovali u ovom dijelu s preporukama za unaprjeđenje sustava izvještavanja. S predstavnicima Glavne uprave za pravosuđe i potrošače razmotren je kalendar budućih aktivnosti, osobito s obzirom na predstojeće predsjedanje RH u 2020. godini.

U Europskom parlamentu je 20. i 21. ožujka održan tematski skup "Stvaranje povjerenja kroz otkrivanje i prepoznavanje istine". Uz visoke dužnosnike EK i međunarodnih institucija diskutiralo se o sustavnom progonu Roma u recentnijoj povijesti, istini i pomirbi, kao i načinima borbe protiv anticiganizma. Predstavnici Ureda su istaknuli aktivnosti provedene u RH na istraživanju stradanja Roma kao i obilježavanju tog stradanja.

Ured je sudjelovao na seminaru Glavne uprave za pravosuđe i potrošače "Buduće politike za Rome", održanom 1. listopada 2019. godine. Seminar je okupio predstavnike svih država članica EU te zemalja kandidatkinja koje sudjeluju u procesu financiranom iz programa IPA, a koji koordinira Regionalno vijeće za suradnju. Uz predstavnike nadležnih tijela, nazočili su i predstavnici romskog civilnog društva koji sudjeluju u projektu nacionalnih praćenja provedbe Okvira EU za nacionalne strategije integracije Roma do 2020. godine. Seminar je otvoren diskusijom o prezentacijama šest različitih opcija romskih politika nakon 2020. godine. Gotovo svi sudionici podržali su opciju najšireg mogućeg pristupa uključivanju Roma. U drugom dijelu seminara diskusija se razvila oko prezentacije Agencije EU za temeljna prava o modalitetima prikupljanja podataka za nacionalna praćenja, a u trećem dijelu se specifičnije diskutiralo o borbi protiv anticiganizma i promicanju participacije Roma. Zadnji, četvrti dio, bio je posvećen raznolikosti Roma i utjecaju tog faktora na nacionalne politike, s osobitim osvrtom na djecu, mlade i žene.

Osim sastanaka Nacionalnih kontakt točaka za Rome, Ured je sudjelovao i na godišnjoj konferenciji mreže ERGO održanoj 19. studenoga 2019. godine koja je bila usmjerena na pristup Roma obrazovanju. ERGO je mreža koja okuplja romske udruge iz 24 države, a konferenciji su potporu dali i zastupnici u Europskom parlamentu Pollak (EPP) i Franz (Zeleni). Ured je naglasio kontinuiranu potporu Vlade RH uključivanju pripadnika romske nacionalne manjine, a u kontekstu predsjedanja RH Vijećem EU, Ured je podsjetio na dosadašnja vrlo uspješna iskustva u programima predsjedanja RH Desetljećem za uključivanje Roma i Odborom ministara Vijeća Europe, važnost naučenih lekcija iz pripreme i provedbe sadašnjeg višegodišnjeg financijskog okvira EU 2013.-2020. za pripremu sljedećeg okvira EU. Istaknuo je i važnost praćenja i evaluacije učinjenoga, osobito kroz iznimno uspješan projekt Ureda posvećen prikupljanju baznih podataka i jačanju sustava praćenja provedbe Nacionalne strategije za uključivanje Roma, kao i recentne aktivnosti usmjerene na obrazovanje u okviru projekta sufinanciranog sredstvima ESF-a.

Uz to, Ured je sudjelovao i u ex post evaluaciji Drugog istraživanja Europske unije o manjinama i diskriminaciji (EU-MIDIS II) te ex-ante evaluaciji nadolazećeg istraživanja Roma 2020. godine.


Postignuća i problemi
Status provedbe mjere
Provedena
Pojašnjenje
Pojašnjenje nije uneseno
Pojašnjenje EN
Pojašnjenje nije uneseno
Financijska sredstva utrošena za provedbu mjere u 2019. godini iz aktivnosti proračuna
Šifra aktivnosti iz proračuna (pozicija) Izvor financiranja Tijelo koje provodi aktivnost Iznos Vrsta proračuna Svrha i opis
A 513041 Provedba Nacionalne strategije za uključivanje Roma 2013.-2020. Nacionalno financiranje Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina 20.815,00 kn Državni proračun Navedeni iznos uključuje ukupno utrošena sredstva u 2019. godini osigurana u državnom proračunu za provedbu ove aktivnosti.

Drugi izvori financiranja (fondovi EU, ostali donatori)
Šifra aktivnosti iz proračuna (pozicija) Izvor financiranja Tijelo koje provodi aktivnost Iznos Donator Provoditelj Opis

Nema priloga

Molimo pričekajte...