Provedba aktivnosti "Razvijati suradnju organizacija civilnoga društva u provedbi aktivnosti prilagođenih potrebama lokalne zajednice" za 2021. godinu

Nositelj
Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske
Sunositelji
  • Nema sunositelja
Pokazatelji
1 od 1
Planirana sredstva iz državnog proračuna
337.500,00 kn
Planirana sredstva iz EU financiranja
1.912.500,00 kn
Planirana sredstva iz ostalih izvora
0,00 kn
Utrošena sredstva iz državnog proračuna
1.002.646,81 kn
Utrošena sredstva iz EU financiranja
5.681.665,54 kn
Utrošena sredstva iz ostalih izvora
0,00 kn
Ukupno utrošena financijska sredstva
6.684.312,35 kn
Rok provedbe aktivnosti
12/2023
Opis provedbe

Ured za udruge raspisao je poziv kojim se želi osigurati razvoj civilnoga društva u Republici Hrvatskoj koji osigurava ujednačen regionalni društveno – ekonomski rast i demokratski razvoj Republike Hrvatske. Specifično, Poziv treba jačati kapacitete organizacija civilnog društva aktivnih u lokalnim zajednicama (uključujući i romske udruge) za provedbu aktivnosti prilagođenih lokalnim problemima te za neposredan rad na područjima koja se financiraju kroz Europski socijalni fond (zapošljavanje, obrazovanje, socijalno uključivanje, dobro upravljanje) na lokalnoj razini. Također, projekti koji se financiraju trebaju unaprijediti kapacitete organizacija civilnoga društva za pružanje učinkovitog odgovora na potrebe lokalne zajednice u kriznim situacijama. Poziv je specifičan jer omogućuje prijavu prijedloga projekta na poziv financiran iz Europskog socijalnog fonda udrugama koje do sada nisu provodile projekte financirane iz EU fondova kao nositelji, odnosno do trenutka prijave na Poziv nemaju potpisan ugovor o provedbi projekta financiranog iz EU fondova (kao prijavitelji) te čiji godišnji prihodi ne premašuju 500.000,00 kuna.

Postignuća i problemi
Status provedbe aktivnosti
Djelomično provedena
Pojašnjenje
Pojašnjenje nije uneseno
Pojašnjenje EN
Pojašnjenje nije uneseno

Provedba aktivnosti je završena".

Financijska sredstva utrošena za provedbu aktivnosti u 2021. godini iz aktivnosti proračuna
Šifra aktivnosti iz proračuna (pozicija) Izvor financiranja Tijelo koje provodi aktivnost Iznos Vrsta proračuna Svrha i opis
A509069 Državni proračun Ured za udruge 1.002.646,81 kn Državni proračun izvor 12

Drugi izvori financiranja (fondovi EU, ostali donatori)
Šifra aktivnosti iz proračuna (pozicija) Izvor financiranja Tijelo koje provodi aktivnost Iznos Donator Provoditelj Opis
A 509069 EU financiranje Ured za udruge 5.681.665,54 kn Nema provoditelja izvor 561

Provedba aktivnosti je završena".

Nema priloga

Molimo pričekajte...