Provedba aktivnosti "Uključivanje učenika romske nacionalne manjine u produženi boravak, pružanje dodatne pomoći u učenju hrvatskog jezika te uključivanje učenika u dodatne aktivnosti usmjerene ka obrazovnoj i socijalnoj integraciji" za 2021. godinu

Nositelj
Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Sunositelji
Pokazatelji
3 od 3
Planirana sredstva iz državnog proračuna
1.400.000,00 kn
Planirana sredstva iz EU financiranja
0,00 kn
Planirana sredstva iz ostalih izvora
0,00 kn
Utrošena sredstva iz državnog proračuna
3.153.176,18 kn
Utrošena sredstva iz EU financiranja
0,00 kn
Utrošena sredstva iz ostalih izvora
0,00 kn
Ukupno utrošena financijska sredstva
3.153.176,18 kn
Rok provedbe aktivnosti
12/2023
Opis provedbe

Ministarstvo znanosti i obrazovanja, sukladno čl. 43. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, pripadnicima romske nacionalne manjine osigurava posebnu pomoć u učenju hrvatskoga jezika učenicima koji ne znaju ili nedovoljno poznaju hrvatski jezik. Učiteljima razredne nastave i hrvatskoga jezika osiguravaju se sredstva za prekovremeni rad za pružanje posebne pomoći u učenju hrvatskoga jezika. Osim navedenog osigurava se provedba produženog boravka za pripadnike romske nacionalne manjine. Također, kroz navedenu aktivnost sufinanciraju se izvannastavne aktivnosti (škola u prirodi, terenska nastava, školska ekskurzija i dr.) te druge aktivnosti usmjerene ka obrazovnoj i socijalnoj integraciji učenika pripadnika romske nacionalne manjine. I u 2021. Ministarstvo znanosti i obrazovanja osiguralo je sredstva u iznosu od 1.135.490,18 kuna osnovnim školama za provedbu produženog boravka za učenike romske nacionalne manjine te provedbu izvannastavnih aktivnosti u iznosu od 84.501,00 kune. Osiguranje produženog boravka iznimno je važno kao preduvjet uspješnog završetka osnovnog obrazovanja učenika romske nacionalne manjine te je ostvaren znatan napredak djece na području učenja jezika, stjecanja higijenskih navika i socijalizacije djece. U tomu značajnu ulogu imaju i romski pomagači kojih je u 2021. u osnovnim školama bilo 24 te se za njihov rad sredstva osiguravaju u Državnom proračunu. U 2021. za plaće romskih suradnika pomagača u osnovnim školama osigurana su sredstva u iznosu od 1.933.185,00 kuna.

Postignuća i problemi
Status provedbe aktivnosti
Djelomično provedena
Pojašnjenje
Pojašnjenje nije uneseno
Pojašnjenje EN
Pojašnjenje nije uneseno

Provedba aktivnosti je završena".

Financijska sredstva utrošena za provedbu aktivnosti u 2021. godini iz aktivnosti proračuna
Šifra aktivnosti iz proračuna (pozicija) Izvor financiranja Tijelo koje provodi aktivnost Iznos Vrsta proračuna Svrha i opis
A767015 Provedba programa za uključivanje Roma Državni proračun Ministarstvo znanosti i obrazovanja 1.219.991,18 kn Državni proračun izvor 11 produženi boravak i druge izvannastavne aktivnosti
A579000 Osnovnoškolsko obrazovanje Državni proračun Ministarstvo znanosti i obrazovanja 1.933.185,00 kn Državni proračun izvor 11 plaće romskih pomagača

Drugi izvori financiranja (fondovi EU, ostali donatori)
Šifra aktivnosti iz proračuna (pozicija) Izvor financiranja Tijelo koje provodi aktivnost Iznos Donator Provoditelj Opis

Provedba aktivnosti je završena".

Nema priloga

Molimo pričekajte...