Provedba aktivnosti "Praćenje upisa i školovanja učenika romske nacionalne manjine oba spola u srednjim školama" za 2021. godinu

Nositelj
Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Sunositelji
Pokazatelji
3 od 3
Planirana sredstva iz državnog proračuna
0,00 kn
Planirana sredstva iz EU financiranja
0,00 kn
Planirana sredstva iz ostalih izvora
0,00 kn
Utrošena sredstva iz državnog proračuna
5.000,00 kn
Utrošena sredstva iz EU financiranja
0,00 kn
Utrošena sredstva iz ostalih izvora
0,00 kn
Ukupno utrošena financijska sredstva
5.000,00 kn
Rok provedbe aktivnosti
12/2023
Opis provedbe

Ministarstvo znanosti i obrazovanja vodi bazu o srednjoškolskom obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine. Podaci dobiveni od upravnih odjela za obrazovanje u županijama te Gradskog ureda za obrazovanje Grada Zagreba, upotpunjuju se tj. obrađuju jednom godišnje, uzimajući u obzir podatke na kraju prethodne školske godine i na početku tekuće školske godine. Temeljem podataka prati se upis učenika u trogodišnje i četverogodišnje te petogodišnje srednjoškolske programe. Također, prati se ponavljanje razreda te prekid i napuštanje srednjoškolskog obrazovanja. 

Postignuća i problemi
Status provedbe aktivnosti
Djelomično provedena
Pojašnjenje
Pojašnjenje nije uneseno
Pojašnjenje EN
Pojašnjenje nije uneseno

Provedba aktivnosti je završena".

Financijska sredstva utrošena za provedbu aktivnosti u 2021. godini iz aktivnosti proračuna
Šifra aktivnosti iz proračuna (pozicija) Izvor financiranja Tijelo koje provodi aktivnost Iznos Vrsta proračuna Svrha i opis
A577000 Administracija i upravljanje Državni proračun Ministarstvo znanosti i obrazovanja 5.000,00 kn Državni proračun izvor 11

Drugi izvori financiranja (fondovi EU, ostali donatori)
Šifra aktivnosti iz proračuna (pozicija) Izvor financiranja Tijelo koje provodi aktivnost Iznos Donator Provoditelj Opis

Provedba aktivnosti je završena".

Nema priloga

Molimo pričekajte...