Provedba aktivnosti "Promocija strukovnih škola i budućeg izbora zanimanja koja će učenicima romske nacionalne manjine omogućiti što brže uključivanje u svijet rada" za 2021. godinu

Nositelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Sunositelji
Pokazatelji
3 od 3
Planirana sredstva iz državnog proračuna
1.000,00 kn
Planirana sredstva iz EU financiranja
0,00 kn
Planirana sredstva iz ostalih izvora
0,00 kn
Utrošena sredstva iz državnog proračuna
0,00 kn
Utrošena sredstva iz EU financiranja
0,00 kn
Utrošena sredstva iz ostalih izvora
0,00 kn
Ukupno utrošena financijska sredstva
0,00 kn
Rok provedbe aktivnosti
12/2023
Opis provedbe

Promocija strukovnih škola unutar deficitarnih sektora (poljoprivreda, prehrana i veterina, graditeljstvo i geodezija te turizam i ugostiteljstvo) na područjima s većom populacijom romske nacionalne manjine. Strukovni učitelji i nastavnici zajedno sa svojim učenicima snimaju kratke filmove tijekom provođenja praktične nastave te ih prezentiraju učenicima završnih razreda osnovne škole - organizacija stručnog skupa u suradnji s udrugom RoUm.

Zbog specifične epidemiološke situacije nije bilo moguće organizirati suradnju između škola. Također, zbog epidemiološke situacije nisu se mogli organizirati ni stručni skupovi u fizičkom obliku s udrugom RoUm, u kojoj pripadnici romske populacije i umjetnici metodom nadciklaže od otpada stvaraju unikatne predmete za dizajn interijera. Zbog specifičnosti rada voditelja i sudionika radionice se trebaju provoditi u fizičkom obliku radioničkog tipa, a ne online varijanti. 

Postignuća i problemi
Status provedbe aktivnosti
Nije provedena
Pojašnjenje
Pojašnjenje nije uneseno
Pojašnjenje EN
Pojašnjenje nije uneseno

broj događanja


Vrijednost:
0

broj medijskih objava


Vrijednost:
0

broj sudionika događaja


Vrijednost:
0

Provedba aktivnosti je završena".

Financijska sredstva utrošena za provedbu aktivnosti u 2021. godini iz aktivnosti proračuna
Šifra aktivnosti iz proračuna (pozicija) Izvor financiranja Tijelo koje provodi aktivnost Iznos Vrsta proračuna Svrha i opis

Drugi izvori financiranja (fondovi EU, ostali donatori)
Šifra aktivnosti iz proračuna (pozicija) Izvor financiranja Tijelo koje provodi aktivnost Iznos Donator Provoditelj Opis

Provedba aktivnosti je završena".

Nema priloga

Molimo pričekajte...