Provedba aktivnosti "Uključivanje odraslih pripadnika romske nacionalne manjine u program opismenjavanja i osposobljavanja za prvo zanimanje" za 2021. godinu

Nositelj
Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Sunositelji
Pokazatelji
2 od 2
Planirana sredstva iz državnog proračuna
1.600.000,00 kn
Planirana sredstva iz EU financiranja
0,00 kn
Planirana sredstva iz ostalih izvora
0,00 kn
Utrošena sredstva iz državnog proračuna
1.166.450,00 kn
Utrošena sredstva iz EU financiranja
0,00 kn
Utrošena sredstva iz ostalih izvora
0,00 kn
Ukupno utrošena financijska sredstva
1.166.450,00 kn
Rok provedbe aktivnosti
12/2023
Opis provedbe

Temeljem Odluke o financiranju provedbe osnovnog obrazovanja odraslih i osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanjima Ministarstvo znanosti i obrazovanja sufinancira programe opismenjivanja i osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanjima za odrasle pripadnike romske nacionalne manjine kako bi se osigurali uvjeti za razvijanje kompetencija te postizanje konkurentnosti na tržištu rada. Cilj provedbe ove aktivnosti jest osigurati preduvjete za povećanje uključenosti odraslih građana u procese cjeloživotnog učenja i obrazovanja te unaprijediti i proširiti učenje, obrazovanje i osposobljavanje pripadnika romske nacionalne manjine. U 2021. u navedenim aktivnostima sudjelovao je ukupno 457 odraslih Roma te su utrošena sredstva u ukupnom iznosu od 1.166.450,00 kuna.

Postignuća i problemi
Status provedbe aktivnosti
Djelomično provedena
Pojašnjenje
Pojašnjenje nije uneseno
Pojašnjenje EN
Pojašnjenje nije uneseno

Provedba aktivnosti je završena".

Financijska sredstva utrošena za provedbu aktivnosti u 2021. godini iz aktivnosti proračuna
Šifra aktivnosti iz proračuna (pozicija) Izvor financiranja Tijelo koje provodi aktivnost Iznos Vrsta proračuna Svrha i opis
A580014 – Razvoj sustava obrazovanja odraslih Državni proračun Ministarstvo znanosti i obrazovanja 1.166.450,00 kn Državni proračun izvor 11

Drugi izvori financiranja (fondovi EU, ostali donatori)
Šifra aktivnosti iz proračuna (pozicija) Izvor financiranja Tijelo koje provodi aktivnost Iznos Donator Provoditelj Opis

Provedba aktivnosti je završena".

Nema priloga

Molimo pričekajte...