Provedba aktivnosti "Promocija obrazovanja odraslih među pripadnicima romske nacionalne manjine" za 2021. godinu

Nositelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Sunositelji
Pokazatelji
3 od 3
Planirana sredstva iz državnog proračuna
1.000,00 kn
Planirana sredstva iz EU financiranja
0,00 kn
Planirana sredstva iz ostalih izvora
0,00 kn
Utrošena sredstva iz državnog proračuna
0,00 kn
Utrošena sredstva iz EU financiranja
0,00 kn
Utrošena sredstva iz ostalih izvora
0,00 kn
Ukupno utrošena financijska sredstva
0,00 kn
Rok provedbe aktivnosti
12/2023
Opis provedbe

Kontaktirana je udruga RoUm unutar Romske organizacije mladih Hrvatske kako bi se uključila u obilježavanje Tjedna cjeloživotnog učenja – nacionalne obrazovne kampanje čiji je cilj podizanje svijesti o važnosti učenja i obrazovanja te kandidirala nekoga od svojih članova za nagradu „Maslačak znanja“. Glavni cilj dodjele spomenute nagrade je potaknuti i motivirati sve građane/ke da se uključe u neki oblik učenja i obrazovanja i to kroz predstavljanje životnih primjera odraslih pojedinaca koji su se usprkos nepovoljnim uvjetima i okruženju koje nije uvijek bilo dovoljno poticajno odlučili za obrazovanje i tako dodatno pridonesu popularizaciji učenja i stjecanja novih znanja i vještina unutar romske populacija. No, tijekom provedbe kampanje nije zaprimljena ni jedna prijava iz udruge. 

Postignuća i problemi
Status provedbe aktivnosti
Nije provedena
Pojašnjenje
Pojašnjenje nije uneseno
Pojašnjenje EN
Pojašnjenje nije uneseno

broj događanja


Vrijednost:
0

broj medijskih objava


N/P
Nije primjenjivo

Provedba aktivnosti je završena".

Financijska sredstva utrošena za provedbu aktivnosti u 2021. godini iz aktivnosti proračuna
Šifra aktivnosti iz proračuna (pozicija) Izvor financiranja Tijelo koje provodi aktivnost Iznos Vrsta proračuna Svrha i opis

Drugi izvori financiranja (fondovi EU, ostali donatori)
Šifra aktivnosti iz proračuna (pozicija) Izvor financiranja Tijelo koje provodi aktivnost Iznos Donator Provoditelj Opis

Provedba aktivnosti je završena".

Nema priloga

Molimo pričekajte...