Provedba aktivnosti "Jednakost, uključivanje, participacija i integracija Roma putem zapošljavanja – JUPI ZA pripremna faza, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina" za 2021. godinu

Nositelj
Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina
Sunositelji
  • Nema sunositelja
Pokazatelji
3 od 3
Planirana sredstva iz državnog proračuna
0,00 kn
Planirana sredstva iz EU financiranja
0,00 kn
Planirana sredstva iz ostalih izvora
0,00 kn
Utrošena sredstva iz državnog proračuna
0,00 kn
Utrošena sredstva iz EU financiranja
0,00 kn
Utrošena sredstva iz ostalih izvora
0,00 kn
Ukupno utrošena financijska sredstva
0,00 kn
Rok provedbe aktivnosti
12/2023
Opis provedbe

U okviru ovog sektorskog cilja Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina planira pripremu i provedbu projekta financiranog sredstvima ESF+ „Jednakost, uključivanje i integracija Roma putem zapošljavanja – JUPI ZA“ te su tijekom 2021. provođene pripremne radnje povezane s pripremom projektne dokumentacije. Pripremne su aktivnosti uglavnom uključivale sastanke operativne razine povezane s programiranjem Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. te predstavnicima Glavne uprave Europske komisije za zapošljavanje (ukupno: 6 sastanaka: 20. i 25. svibnja; 2. srpnja; 1. rujna; 20. listopada i 12. studenog 2021.).

Postignuća i problemi
Status provedbe aktivnosti
Djelomično provedena
Pojašnjenje
Pojašnjenje nije uneseno
Pojašnjenje EN
Pojašnjenje nije uneseno

Provedba aktivnosti je završena".

Financijska sredstva utrošena za provedbu aktivnosti u 2021. godini iz aktivnosti proračuna
Šifra aktivnosti iz proračuna (pozicija) Izvor financiranja Tijelo koje provodi aktivnost Iznos Vrsta proračuna Svrha i opis
A681000 – Administracija i upravljanje Državni proračun Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina 0,00 kn Državni proračun izvor 11

Drugi izvori financiranja (fondovi EU, ostali donatori)
Šifra aktivnosti iz proračuna (pozicija) Izvor financiranja Tijelo koje provodi aktivnost Iznos Donator Provoditelj Opis

Provedba aktivnosti je završena".

Nema priloga

Molimo pričekajte...