Provedba aktivnosti "Sufinanciranje programa predškole za djecu pripadnike romske nacionalne manjine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja" za 2022. godinu

Nositelj
Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Sunositelji
Pokazatelji
3 od 3
Planirana sredstva iz državnog proračuna
4.000.000,00 kn
Planirana sredstva iz EU financiranja
0,00 kn
Planirana sredstva iz ostalih izvora
0,00 kn
Utrošena sredstva iz državnog proračuna
2.440.415,91 kn
Utrošena sredstva iz EU financiranja
0,00 kn
Utrošena sredstva iz ostalih izvora
0,00 kn
Ukupno utrošena financijska sredstva
2.440.415,91 kn
Rok provedbe aktivnosti
12/2023
Opis provedbe

Ministarstvo znanosti i obrazovanja sufinancira provedbu programa predškole za djecu pripadnike romske nacionalne manjine te se osiguravaju sredstva za rad odgajatelja, didaktike te prehranu djece. U slučaju da ne postoje prostorni uvjeti u predškolskoj ustanovi, program predškole organizira se u osnovnim školama te se praćenje i vrednovanje ostvarivanja ciljeva i zadataka uključivanja romske djece prati suradnjom sa školama i vrtićima. I u 2022. godini Ministarstvo znanosti i obrazovanja temeljem zaprimljenih zahtjeva i Odluke o kriterijima za sufinanciranje programa predškole za djecu pripadnike romske nacionalne manjine sufinanciralo je provedbu programa predškole za djecu pripadnike romske nacionalne manjine.

Postignuća i problemi

U program predškole uključuje se sve veći broj djece pripadnika romske nacionalne manjine. Prema zahtjevima odgojno-obrazovnih ustanova, za djecu pripadnike romske nacionalne manjine omogućeno je pohađanje i dvogodišnjeg programa predškole zbog nepoznavanja hrvatskoga jezika te stjecanja pšotrebnih kompetencija kako bi bila spremna za polazak u osnovnu školu. 

Status provedbe aktivnosti
Provedena
Pojašnjenje

Mjera je provedena te daje dobre rezultate u pripremi djece za osnovnu školu. Za sve vrtiće i osnovne škole koji su podnijeli zahtjeve za organiziranje programa predškole za djecu pripadnike romske nacionalen manjine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja osiguralo je sredstva za provedbu. 

Pojašnjenje EN

The measure was implemented and gives good results in preparing children for primary school. For all kindergartens and elementary schools that submitted requests to organize a preschool program for children belonging to the Roma national minority, the Ministry of Science and Education provided funds for implementation. 

Provedba aktivnosti je završena".

Financijska sredstva utrošena za provedbu aktivnosti u 2022. godini iz aktivnosti proračuna
Šifra aktivnosti iz proračuna (pozicija) Izvor financiranja Tijelo koje provodi aktivnost Iznos Vrsta proračuna Svrha i opis
A767015 - Provedba programa za uključivanje Roma Državni proračun Ministarstvo znanosti i obrazovanja 2.440.415,91 kn Državni proračun Za osiguravanje provedbe programa predškole u 2022. godini, Ministarstvo znanosti i obrazovanja vrtićima i osnovnim školama isplatilo je sredstva u iznosu od 2.440.415,91 kuna / 323.898,85 EUR

Drugi izvori financiranja (fondovi EU, ostali donatori)
Šifra aktivnosti iz proračuna (pozicija) Izvor financiranja Tijelo koje provodi aktivnost Iznos Donator Provoditelj Opis

Provedba aktivnosti je završena".

Nema priloga

Molimo pričekajte...