Provedba aktivnosti "Poboljšati dostupnost i transparentnost podataka o rezultatima projekata i programa financiranih iz javnih izvora koje provode organizacije civilnoga društva s izdvojenim podacima o financiranju projekata i programa u području potpore romskoj nacionalnoj manjini" za 2022. godinu

Nositelj
Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske
Sunositelji
Pokazatelji
1 od 1
Planirana sredstva iz državnog proračuna
0,00 kn
Planirana sredstva iz EU financiranja
0,00 kn
Planirana sredstva iz ostalih izvora
0,00 kn
Utrošena sredstva iz državnog proračuna
0,00 kn
Utrošena sredstva iz EU financiranja
0,00 kn
Utrošena sredstva iz ostalih izvora
0,00 kn
Ukupno utrošena financijska sredstva
0,00 kn
Rok provedbe aktivnosti
12/2023
Opis provedbe

Izrada godišnjeg  Izvješća o financiranju projekata i programa organizacija civilnog društva za 2021.godinu nije još uvijek započela jer zbog ažuriranja informacijskog sustava eIzvještavanjeOCD Ured za udruge nije bio u mogućnosti zaprimati izvješća obveznika. Očekujemo da će Izvješće za 2021.godinu biti izrađeno do početka druge polovice 2023. godine.

Postignuća i problemi
Status provedbe aktivnosti
Djelomično provedena
Pojašnjenje
Pojašnjenje nije uneseno
Pojašnjenje EN
Pojašnjenje nije uneseno

Provedba aktivnosti je završena".

Financijska sredstva utrošena za provedbu aktivnosti u 2022. godini iz aktivnosti proračuna
Šifra aktivnosti iz proračuna (pozicija) Izvor financiranja Tijelo koje provodi aktivnost Iznos Vrsta proračuna Svrha i opis
A509000 – Administracija i upravljanje Državni proračun Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske 0,00 kn Državni proračun

Drugi izvori financiranja (fondovi EU, ostali donatori)
Šifra aktivnosti iz proračuna (pozicija) Izvor financiranja Tijelo koje provodi aktivnost Iznos Donator Provoditelj Opis

Provedba aktivnosti je završena".

Nema priloga

Molimo pričekajte...