Provedba aktivnosti "Osiguravanje mjesečnih stipendija redovitim učenicima srednjih škola pripadnicima romske nacionalne manjine" za 2022. godinu

Nositelj
Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Sunositelji
Pokazatelji
3 od 3
Planirana sredstva iz državnog proračuna
8.000.000,00 kn
Planirana sredstva iz EU financiranja
0,00 kn
Planirana sredstva iz ostalih izvora
0,00 kn
Utrošena sredstva iz državnog proračuna
5.746.500,00 kn
Utrošena sredstva iz EU financiranja
0,00 kn
Utrošena sredstva iz ostalih izvora
0,00 kn
Ukupno utrošena financijska sredstva
5.746.500,00 kn
Rok provedbe aktivnosti
12/2023
Opis provedbe

Putem Javnog poziva polaznicima srednjih škola pripadnicima romske nacionalne manjine Ministarstvo znanosti i obrazovanja osigurava stipendije za redovite učenike srednjih škola kako bi se omogućilo uspješno školovanje većeg broja učenika, zadržavanje u sustavu te uspješan nastavak daljnjeg obrazovanja. Srednjoškolske stipendije dodjeljuju se za razdoblje od deset mjeseci, od rujna prošle do lipnja tekuće godine te uključuje dodjelu stipendija i učenicima ponavljačima. Aktivnost odgovara potrebi smanjivanja razlike između prosječnog obuhvata i završnosti srednjeg obrazovanja u odnosu na isto na nacionalnoj razini kao i potrebi stjecanja znanja i vještina za rad i nastavak daljnjeg školovanja. U šk. godini 2021./2022. putem Javnog poziva dodijeljena je stipendija za 704 učenika srednjih škola pripadnika romske nacionalne manjine.

Postignuća i problemi

Srednjoškolske stipedije za učenike Rome dodjeljuju se temeljem javnog poziva. Uočeno je kako je potrebo dodatno obavijstiti srednje škole budući dase pokazalo kako škole nisu dovoljno upoznate s navedenom mjerom te zbog navedenoga određeni broj učenika i škola kasni s dostavom dokumentacije što otežava proces redovite mjesečne isplate.

Status provedbe aktivnosti
Provedena
Pojašnjenje

Mjera je održiva te će se nastaviti provoditi u budućnosti jer odgovara potrebi smanjivanja razlike između prosječnog obuhvata i završnosti srednjeg obrazovanja u odnosu na isto na nacionalnoj razini kao i potrebi sticanja znanja i sposobnosti za nastavak školovanja i rad.

Pojašnjenje EN

The measure is sustainable and will continue to be implemented in the future because it corresponds to the need to reduce the difference between the average scope and completion of secondary education compared to the same at the national level, as well as the need to acquire knowledge and skills for continuing education and work

 

Provedba aktivnosti je završena".

Financijska sredstva utrošena za provedbu aktivnosti u 2022. godini iz aktivnosti proračuna
Šifra aktivnosti iz proračuna (pozicija) Izvor financiranja Tijelo koje provodi aktivnost Iznos Vrsta proračuna Svrha i opis
A767003 - Srednjoškolske stipendije za učenike Rome Državni proračun Ministarstvo znanosti i obrazovanja 5.746.500,00 kn Državni proračun U 2022. godini za isplatu srednjoškolskih stipendija za učenike Rome Ministarstvo znanosti i obrazovanja isplatilo je sredstva u iznosu od 5.746.500,00 kuna / 762.691,62 EUR

Drugi izvori financiranja (fondovi EU, ostali donatori)
Šifra aktivnosti iz proračuna (pozicija) Izvor financiranja Tijelo koje provodi aktivnost Iznos Donator Provoditelj Opis

Provedba aktivnosti je završena".

Nema priloga

Molimo pričekajte...