Provedba aktivnosti "Osiguravanje jednokratne novčane pomoći redovitim učenicima pripadnicima romske nacionalne manjine koju završavaju srednjoškolsko obrazovanje" za 2022. godinu

Nositelj
Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Sunositelji
Pokazatelji
3 od 3
Planirana sredstva iz državnog proračuna
900.000,00 kn
Planirana sredstva iz EU financiranja
0,00 kn
Planirana sredstva iz ostalih izvora
0,00 kn
Utrošena sredstva iz državnog proračuna
258.000,00 kn
Utrošena sredstva iz EU financiranja
0,00 kn
Utrošena sredstva iz ostalih izvora
0,00 kn
Ukupno utrošena financijska sredstva
258.000,00 kn
Rok provedbe aktivnosti
12/2023
Opis provedbe

Aktivnost predviđa osiguravanje jednokratne novčane pomoći učenicima pripadnicima romske nacionalne manjine koji u tekućoj godini završavanju srednjoškolsko obrazovanje. Stimuliranje učenika odnosi se na završavanje trogodišnjih programa te četverogodišnjih i petogodišnjih programa u tekućoj godini. Programom stipendiranja srednjoškolskih učenika romske nacionalnosti se nastoji stimulirati upisivanje u srednju školu kao i završavanje iste te se ovom aktivnošću nastoji dodatno povećati omjer školovanih Roma kao i potaknuti upis u srednjoškolske programe koji mogu osigurati prijam na visoko obrazovanje. Ministarstvo znanosti i obrazovanja je temeljem zaprimljenih zahtjeva i Odluke o kriterijima  za isplatu jednokratne novčane pomoći redovitim učenicima pripadnicima romske nacionalne manjine koji su u 2022. godini završili program srednjoškolskog obrazovanja isplatilo jednokratne novčane pomoći za 136 učenika.

Postignuća i problemi

Ministarstvo znanosti i obrazovanja godišnje objavljuje Odluku o kriterijima za isplatu jednokratne novčane pomoći redovitim učenicima pripadnicima romske nacionalne manjine. Potrebno je dodatno obavijestiti škole o ovoj mogućnosti budući da se pokazalo kako škole nisu u dovoljnoj mjeri upoznate s navedenom mjerom.

Status provedbe aktivnosti
Provedena
Pojašnjenje

Mjera je održiva te će se nastaviti provoditi u budućnosti uz ulaganje dodatnih napora kako bi se škole i učenici upoznalo s navedenom mjerom i mogućnostima isplate jednokratne pomoći za završetak srednjoškolskog obrazovanja.

Pojašnjenje EN

The measure is sustainable and will continue to be implemented in the future with the investment of additional efforts to familiarize schools and students with the mentioned measure and the possibility of paying a one-time aid for the completion of secondary education.

Provedba aktivnosti je završena".

Financijska sredstva utrošena za provedbu aktivnosti u 2022. godini iz aktivnosti proračuna
Šifra aktivnosti iz proračuna (pozicija) Izvor financiranja Tijelo koje provodi aktivnost Iznos Vrsta proračuna Svrha i opis
A767003 - Srednjoškolske stipendije za učenike Rome Državni proračun Ministarstvo znanosti i obrazovanja 258.000,00 kn Državni proračun U 2022. godini Ministarstvo znanosti i obrazovanja na isplatu jednokratnih novčanih pomoći za završetak srednjoškolskog obrazovanja utrošeno je 258.000,00 HRK / 34.242,48 EUR

Drugi izvori financiranja (fondovi EU, ostali donatori)
Šifra aktivnosti iz proračuna (pozicija) Izvor financiranja Tijelo koje provodi aktivnost Iznos Donator Provoditelj Opis

Provedba aktivnosti je završena".

Nema priloga

Molimo pričekajte...