Provedba aktivnosti "Osiguravanje stipendija studentima pripadnicima romske nacionalne manjine" za 2022. godinu

Nositelj
Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Sunositelji
Pokazatelji
3 od 3
Planirana sredstva iz državnog proračuna
910.000,00 kn
Planirana sredstva iz EU financiranja
0,00 kn
Planirana sredstva iz ostalih izvora
0,00 kn
Utrošena sredstva iz državnog proračuna
800.800,00 kn
Utrošena sredstva iz EU financiranja
0,00 kn
Utrošena sredstva iz ostalih izvora
0,00 kn
Ukupno utrošena financijska sredstva
800.800,00 kn
Rok provedbe aktivnosti
12/2023
Opis provedbe

Temeljem Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju za studente pripadnike romske nacionalne manjine te Javnog natječaja za dodjelu državnih stipendija za studente pripadnike romske nacionalne manjine upisane na sveučilišne, stručne i poslijediplomske studije na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj, Ministarstvo znanosti i obrazovanja osigurava stipendije studentima pripadnicima romske nacionalne manjine.) koje se dodjeljuju za razdoblje od deset mjeseci (od listopada prošle do srpnja tekuće godine). Ministarstvo znanosti i obrazovanja je temeljem Javnog natječaja za dodjelu državnih stipendija za studente pripadnike romske nacionalne manjine upisane na sveučilišne, stručne i poslijediplomske studije na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj, za akademsku godinu 2021./2022. osiguralo studentske stipendije za 51 studenata.

Postignuća i problemi

Osiguravanje studentskih stipendija, uz smještaj u studentski dom, jedan je od preduvjeta povećanja broja učenika pripadnika romske nacionalne manjine koji po završetku srednjoškolskog obrazovanja nastavljaju školovanje na visokim učilištima.

Status provedbe aktivnosti
Provedena
Pojašnjenje

Mjera je u potpunosti provedena te će se nastaviti provoditi u budućnosti kako bi se osigurali preduvjeti za nastavak obrazovanja učenika i upis na vioka učilišta.

Pojašnjenje EN

Providing student scholarships, along with accommodation in a student dormitory, is one of the prerequisites for increasing the number of students belonging to the Roma national minority who continue their education at universities after completing secondary education.

Provedba aktivnosti je završena".

Financijska sredstva utrošena za provedbu aktivnosti u 2022. godini iz aktivnosti proračuna
Šifra aktivnosti iz proračuna (pozicija) Izvor financiranja Tijelo koje provodi aktivnost Iznos Vrsta proračuna Svrha i opis
A769066 - Potpora romskim studijima i studentima Romima Državni proračun Ministarstvo znanosti i obrazovanja 800.800,00 kn Državni proračun U 2022. godini za isplatu studentskih stipendija studentima pripadnicima romske nacionalne manjine utrošeno je 800.800,00 HRK/106.284,42 EUR

Drugi izvori financiranja (fondovi EU, ostali donatori)
Šifra aktivnosti iz proračuna (pozicija) Izvor financiranja Tijelo koje provodi aktivnost Iznos Donator Provoditelj Opis

Provedba aktivnosti je završena".

Nema priloga

Molimo pričekajte...