Provedba aktivnosti "Sufinanciranje smještaja u studentskim domovima studentima pripadnicima romske nacionalne manjine" za 2022. godinu

Nositelj
Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Sunositelji
Pokazatelji
3 od 3
Planirana sredstva iz državnog proračuna
300.000,00 kn
Planirana sredstva iz EU financiranja
0,00 kn
Planirana sredstva iz ostalih izvora
0,00 kn
Utrošena sredstva iz državnog proračuna
120.599,89 kn
Utrošena sredstva iz EU financiranja
0,00 kn
Utrošena sredstva iz ostalih izvora
0,00 kn
Ukupno utrošena financijska sredstva
120.599,89 kn
Rok provedbe aktivnosti
12/2023
Opis provedbe

Kako bi se osigurali preduvjeti te potaknulo na daljnje školovanje, uz studentske stipendije studentima pripadnicima romske nacionalne manjine osigurava se smještaj u studentski dom. U 2022. godini Ministarstvo znanosti i obrazovanja, na zahtjev,  izdalo je preporuke te putem studentskih centara osiguralo smještaj za 18 studenata pripadnika romske nacionalne manjine

Postignuća i problemi

Ministarstvo znanosti i obrazovanja sufinancira smještaj studenata pripadnika romske nacionalne manjine. Studenti ili studentski dom, ako je potrebno, mogu zatražiti preporuku Ministarstva znanosti i obrazovanja te po osiguravanju smještaja Ministarstvo znanosti i obrazovanja sufinancira smještaj u domu.

Status provedbe aktivnosti
Provedena
Pojašnjenje

Mjera je održiva te će se nastaviti provoditi u budućnosti jer, uz osiguravanje studentskih stipendija, odgovara potrebi osiguravanja preduvjeta za uspješno studiranje pripadnika romske nacionalne manjine.

Pojašnjenje EN

The measure is sustainable and will continue to be implemented in the future because, in addition to providing student scholarships, it corresponds to the need to ensure the prerequisites for the successful study of members of the Roma national minority.

 

Provedba aktivnosti je završena".

Financijska sredstva utrošena za provedbu aktivnosti u 2022. godini iz aktivnosti proračuna
Šifra aktivnosti iz proračuna (pozicija) Izvor financiranja Tijelo koje provodi aktivnost Iznos Vrsta proračuna Svrha i opis
A767015 - Provedba programa za uključivanje Roma Državni proračun Ministarstvo znanosti i obrazovanja 120.599,89 kn Državni proračun U 2022. godini Ministarstvo znanosti i obrazovanja za osiguravanje smještaja studenata u studentskom domu utrošilo je sredstva u iznosu od 120.599,89 HRK / 16.006,36 EUR

Drugi izvori financiranja (fondovi EU, ostali donatori)
Šifra aktivnosti iz proračuna (pozicija) Izvor financiranja Tijelo koje provodi aktivnost Iznos Donator Provoditelj Opis

Provedba aktivnosti je završena".

Nema priloga

Molimo pričekajte...