Provedba aktivnosti "Financijska pomoć za romsku nacionalnu manjinu" za 2022. godinu

Nositelj
Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina
Sunositelji
  • Nema sunositelja
Pokazatelji
2 od 2
Planirana sredstva iz državnog proračuna
2.000.000,00 kn
Planirana sredstva iz EU financiranja
0,00 kn
Planirana sredstva iz ostalih izvora
0,00 kn
Utrošena sredstva iz državnog proračuna
1.850.000,00 kn
Utrošena sredstva iz EU financiranja
0,00 kn
Utrošena sredstva iz ostalih izvora
0,00 kn
Ukupno utrošena financijska sredstva
1.850.000,00 kn
Rok provedbe aktivnosti
12/2023
Opis provedbe

Povjerenstvo za praćenje provedbe Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine u okviru svojih zadaća tijekom 2022. godine odobrila je 8 zahtjeva udruga i vijeća romske nacionalne manjine za (su)financiranjem troškova jednokratne financijske pomoći temeljem Kriterija za utvrđivanje financijske pomoći za poboljšanje uvjeta i kvalitete života pripadnika romske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj kako slijedi:

  •  Savez Roma u Republici Hrvatskoj „KALI SARA“, Zamolba za sufinanciranje izrade 24 ploče spomen obilježja „Zid boli“ kod Romskog memorijalnog centra u Uštici u iznosu 1.000.000,00 kn;
  • Zamolba udruge Romski kulturni centar iz Siska za sufinanciranje razlike za plaće i doprinose za 13 djelatnika zaposlenih u javnim radovima za mjesece siječanj i veljaču 2022. godine u iznosu od 12.096,88 kn;
  • Zamolba Udruge za razvoj i bolji život Roma, Sisak za sufinanciranje razlike za plaće i doprinose za 4 djelatnika zaposlenih u javnim radovima do 31. svibnja 2022. godine u iznosu od 8.885,66 kn;
  • Zamolba Romske udruga umirovljenika za financiranje razlike za plaće i doprinose za 4 radnika u okviru programa javnih radova u iznosu od 10.635,66 kn; 
  • Zamolba Romske udruga umirovljenika za financiranje razlike za plaće i doprinose za 11 radnika u okviru programa javnih radova u iznosu od 10.193,80 kn; 
  • Zamolba Centra za ranu intervenciju u djetinjstvu – MURID za sufinanciranje projekta ˝Jednak početak svima“ kojim se osigurava pružanje usluge rane razvojne podrške obiteljima koje pripadaju romskoj nacionalnoj manjini te imaju djecu s teškoćama u razvoju/razvojnim odstupanjima u iznosu 162.500,00 kn; 
  • Zamolba Saveza Roma u Republici Hrvatskoj „KALI SARA“ za izradu 11 ploča za spomen obilježje "Zid boli" u Uštici na kojemu su ispisana imena romskih žrtava stradalih za vrijeme Drugog svjetskog rata u iznosu 450.000,00 kn; 
  • Zamolba Saveza Roma u Republici Hrvatskoj „KALI SARA“ za sufinanciranje web portala Phralipen.hr. Kali Sara je pokrenula portal 2017.g. posvećen temama vezanim uz romsku nacionalnu manjinu u iznosu 195.688,00 kn.


Postignuća i problemi
Status provedbe aktivnosti
Provedena
Pojašnjenje
Pojašnjenje nije uneseno
Pojašnjenje EN
Pojašnjenje nije uneseno

broj odobrenih zahtjeva


Vrijednost:
8

iznos odobrenih sredstava


Vrijednost:
1850000

Provedba aktivnosti je završena".

Financijska sredstva utrošena za provedbu aktivnosti u 2022. godini iz aktivnosti proračuna
Šifra aktivnosti iz proračuna (pozicija) Izvor financiranja Tijelo koje provodi aktivnost Iznos Vrsta proračuna Svrha i opis
A 513041 Provedba Nacionalnog plana za uključivanje Roma Državni proračun Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina 1.850.000,00 kn Državni proračun izvor 11

Drugi izvori financiranja (fondovi EU, ostali donatori)
Šifra aktivnosti iz proračuna (pozicija) Izvor financiranja Tijelo koje provodi aktivnost Iznos Donator Provoditelj Opis

Provedba aktivnosti je završena".

Nema priloga

Molimo pričekajte...