Provedba aktivnosti "Osnaživanje horizontalne i vertikalne koordinacije te kapaciteta za praćenje provedbe Nacionalnog plana za uključivanje Roma" za 2022. godinu

Nositelj
Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina
Sunositelji
  • Nema sunositelja
Pokazatelji
3 od 3
Planirana sredstva iz državnog proračuna
191.268,00 kn
Planirana sredstva iz EU financiranja
574.107,00 kn
Planirana sredstva iz ostalih izvora
0,00 kn
Utrošena sredstva iz državnog proračuna
27.113,15 kn
Utrošena sredstva iz EU financiranja
2.227,85 kn
Utrošena sredstva iz ostalih izvora
0,00 kn
Ukupno utrošena financijska sredstva
29.341,00 kn
Rok provedbe aktivnosti
12/2023
Opis provedbe

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. lipnja 2021. donijela odluku o osnivanju Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).. Rješenjem od 16. srpnja 2021. godine imenovani su predsjednik, zamjenik predsjednika te članovi i zamjenici članova Povjerenstva. Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske, g. Boris Milošević, imenovan je predsjednikom Povjerenstva, dok je zamjenikom predsjednika Povjerenstva imenovan g. Veljko Kajtazi, zastupnik u Hrvatskome saboru. Na sjednici održanoj 6. svibnja 2022. godine Vlada Republike Hrvatske razriješila je Borisa Miloševića dužnosti predsjednika Povjerenstva te je na istoj sjednici imenovala Anju Šimpragu, potpredsjednicu Vlade Republike Hrvatske, predsjednicom Povjerenstva. Povjerenstvo čine predstavnici Ministarstva vanjskih i europskih poslova, Ministarstva financija, Ministarstva znanosti i obrazovanja, Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje, Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina te sedam predstavnika romske nacionalne manjine koji su imenovani na prijedlog Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, nakon provedenog javnog poziva. Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina obavlja stručne i administrativne poslove za Povjerenstva i Radne skupine Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine (u daljnjem tekstu: Radna skupina).

Tijekom 2022. godine održano je sedam sjednica Povjerenstva:

1.      Sedma sjednica Povjerenstva održana je 26. siječnja 2022. 

2.      Osma sjednica Povjerenstva održana je 15. veljače 2022. 

3.      Deveta sjednica Povjerenstva održana je 25. ožujka 2022. 

4.      Deseta sjednica Povjerenstva održana je 7. lipnja 2022. 

5.      Jedanaesta sjednica Povjerenstva održana je 7. rujna 2022. 

6.      Dvanaesta sjednica Povjerenstva održana je 11. studenoga 2022. 

7.      Trinaesta sjednica Povjerenstva održana je 12. prosinca 2022. 

 

Tijekom 2022. godine održano je devet sastanaka Radne skupine:

1.      Osmi sastanak Radne skupine održan je 24. siječnja 2022.

2.      Deveti sastanak Radne skupine održan je 10. veljače 2022.

3.      Deseti sastanak Radne skupine održan je 25. travnja 2022.

4.      Jedanaesti sastanak Radne skupine nije održan 5. svibnja 2022 radi nedostatka kvoruma.

5.      Dvanaesti sastanak Radne skupine održan je 9. svibnja 2022.

6.      Trinaesti sastanak Radne skupine održan je 31.svibnja 2022. (iako nije bilo kvoruma sastanak je održan).

7.      Četrnaesti sastanak Radne skupine održan je 6. lipnja 2022.

8.      Petnaesti sastanak Radne skupine održan je 6. rujna 2022.

9.      Šesnaesti sastanak Radne skupine održan je 8. studenoga 2022.

10.  Sedamnaesti sastanak Radne skupine održan je 5. prosinca 2022.

 

Deseta sjednica Povjerenstva organizirana je u sklopu projekta „Uključivanje Roma – Ispunjavanje preduvjeta za učinkovitu provedbu politika usmjerenih na nacionalne manjine – FAZA I“, financiranog sredstvima Europskog socijalnog fonda, kao regionalna sjednica na kojoj se raspravljalo o položaju pripadnika/ca romske nacionalne manjine na području Grada Zagreba. Upoznavanje s lokalnim problemima i prijedlozima za njihovo rješavanje predstavili su g. Veljko Kajtazi, saborski zastupnik i g. Alen Tahiri, ravnatelj Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.

 


Postignuća i problemi
Status provedbe aktivnosti
Provedena
Pojašnjenje
Pojašnjenje nije uneseno
Pojašnjenje EN
Pojašnjenje nije uneseno

Provedba aktivnosti je završena".

Financijska sredstva utrošena za provedbu aktivnosti u 2022. godini iz aktivnosti proračuna
Šifra aktivnosti iz proračuna (pozicija) Izvor financiranja Tijelo koje provodi aktivnost Iznos Vrsta proračuna Svrha i opis
A 513041 Provedba Nacionalnog plana za uključivanje Roma Državni proračun Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina 26.720,00 kn Državni proračun
A513043 Ispunjavanje preduvjeta za učinkovitu provedbu politika usmjerenih na nacionalne manjine - faza I Državni proračun Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina 393,15 kn Državni proračun Izvor 12

Drugi izvori financiranja (fondovi EU, ostali donatori)
Šifra aktivnosti iz proračuna (pozicija) Izvor financiranja Tijelo koje provodi aktivnost Iznos Donator Provoditelj Opis
A513043 Ispunjavanje preduvjeta za učinkovitu provedbu politika usmjerenih na nacionalne manjine - faza I EU financiranje Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina 2.227,85 kn Nema provoditelja Izvor 561

Provedba aktivnosti je završena".

Nema priloga

Molimo pričekajte...