Provedba aktivnosti "Povećavanje razine znanja stručne i opće javnosti o specifičnostima položaja djece, žena i mladih pripadnika romske nacionalne manjine" za 2022. godinu

Nositelj
Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina
Sunositelji
  • Nema sunositelja
Pokazatelji
1 od 2
Planirana sredstva iz državnog proračuna
55.403,00 kn
Planirana sredstva iz EU financiranja
313.949,00 kn
Planirana sredstva iz ostalih izvora
0,00 kn
Utrošena sredstva iz državnog proračuna
0,00 kn
Utrošena sredstva iz EU financiranja
0,00 kn
Utrošena sredstva iz ostalih izvora
0,00 kn
Ukupno utrošena financijska sredstva
0,00 kn
Rok provedbe aktivnosti
12/2023
Opis provedbe

U sklopu mjere 3.3. sve aktivnosti projekta „Uključivanje Roma – Ispunjavanje preduvjeta za učinkovitu provedbu politika usmjerenih na nacionalne manjine – FAZA I“ su provedene i završene tijekom 2021. godine.

Izrađena je videografika o nepovoljnom položaju žena, djece i mladih Roma (u skladu s nalazima publikacije) koja je dostupna na Youtube kanalu Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina https://www.youtube.com/watch?v=XJ40uqPn76I te je također objavljena i promovirana na Facebook stranici Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.

Također, organizirana je izložba pod nazivom „Moj dan“ o životu djece i mladih Romkinja i Roma. Izložba prikazuje šest kratkih dokumentarnih video uradaka o životima djece i mladih s ciljem osvještavanja javnosti o potrebi izjednačavanja njihovih životnih prilika s prilikama i standardom većinskog stanovništva te rušenja postojećih predrasuda o Romima. Video radovi nastali su u produkciji kuće „FADE IN“, redateljica Martine Globočnik i Morane Ikić Komljenović, a kustosica izložbe bila je Karla Pudar. Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina je izradio i virtualnu verziju dostupnu putem linka i s prijevodom na engleski jezik: https://www.youtube.com/watch?v=cGvbIEsyykc&t=138s .

Postignuća i problemi
Status provedbe aktivnosti
Provedena
Pojašnjenje
Pojašnjenje nije uneseno
Pojašnjenje EN
Pojašnjenje nije uneseno

Provedba aktivnosti je završena".

Financijska sredstva utrošena za provedbu aktivnosti u 2022. godini iz aktivnosti proračuna
Šifra aktivnosti iz proračuna (pozicija) Izvor financiranja Tijelo koje provodi aktivnost Iznos Vrsta proračuna Svrha i opis
A 513043 Ispunjavanje preduvjeta za učinkovitu provedbu politika usmjerenih na nacionalne manjine - faza I Državni proračun Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina 0,00 kn Državni proračun

Drugi izvori financiranja (fondovi EU, ostali donatori)
Šifra aktivnosti iz proračuna (pozicija) Izvor financiranja Tijelo koje provodi aktivnost Iznos Donator Provoditelj Opis

Provedba aktivnosti je završena".

Nema priloga

Molimo pričekajte...