Provedba aktivnosti "Educirati romske udruge iz područja sporta za uključivanje u natječaje za sufinanciranje sportskih programa koje provodi Ministarstvo turizma i sporta" za 2022. godinu

Nositelj
Ministarstvo turizma i sporta
Sunositelji
  • Nema sunositelja
Pokazatelji
2 od 2
Planirana sredstva iz državnog proračuna
0,00 kn
Planirana sredstva iz EU financiranja
0,00 kn
Planirana sredstva iz ostalih izvora
0,00 kn
Utrošena sredstva iz državnog proračuna
0,00 kn
Utrošena sredstva iz EU financiranja
0,00 kn
Utrošena sredstva iz ostalih izvora
0,00 kn
Ukupno utrošena financijska sredstva
0,00 kn
Rok provedbe aktivnosti
12/2023
Opis provedbe

S obzirom na epidemiološke mjere vezane uz suzbijanje pandemije bolesti COVID-19 nije bilo moguće organizirati radionice te aktivnost nije provedena u 2022. godini. 

Postignuća i problemi
Status provedbe aktivnosti
Nije provedena
Pojašnjenje
Pojašnjenje nije uneseno
Pojašnjenje EN
Pojašnjenje nije uneseno

Provedba aktivnosti je završena".

Financijska sredstva utrošena za provedbu aktivnosti u 2022. godini iz aktivnosti proračuna
Šifra aktivnosti iz proračuna (pozicija) Izvor financiranja Tijelo koje provodi aktivnost Iznos Vrsta proračuna Svrha i opis
A761016 – Administracija i upravljanje Državni proračun Ministarstvo turizma i sporta 0,00 kn Državni proračun

Drugi izvori financiranja (fondovi EU, ostali donatori)
Šifra aktivnosti iz proračuna (pozicija) Izvor financiranja Tijelo koje provodi aktivnost Iznos Donator Provoditelj Opis

Provedba aktivnosti je završena".

Nema priloga

Molimo pričekajte...