Provedba aktivnosti "Jačanje i promicanje sigurnosti u zajednici" za 2022. godinu

Nositelj
Ministarstvo unutarnjih poslova
Sunositelji
Pokazatelji
3 od 3
Planirana sredstva iz državnog proračuna
0,00 kn
Planirana sredstva iz EU financiranja
0,00 kn
Planirana sredstva iz ostalih izvora
0,00 kn
Utrošena sredstva iz državnog proračuna
0,00 kn
Utrošena sredstva iz EU financiranja
0,00 kn
Utrošena sredstva iz ostalih izvora
0,00 kn
Ukupno utrošena financijska sredstva
0,00 kn
Rok provedbe aktivnosti
12/2023
Opis provedbe

Projekt „Lily“ ima multimodularni karakter te se kroz međusobno povezan niz aktivnosti kontinuirano provodi u svim županijama Republike Hrvatske od 2019. godine. Cilj ovog projekta je umrežavanje svih nadležnih državnih tijela, organizacija civilnog društva, pravnih osoba i drugih društveno odgovornih subjekata, a kako bi koordinirano iznašli zajednički odgovor u sprečavanju svih oblika nasilja nad ženama. Dodatno kroz svoje komponente sadržava i aktivnosti namijenjene osobama muškog spola s ciljem njihove senzibilizacije na temu ravnopravnosti spolova kao isključivanja svih oblika nasilnog ponašanja. U sklopu projekta održano je 109 javnih manifestacija na kojima je sudjelovalo više od 4050 osoba, te je bilo 10 medijskih objava.

 

Nacionalni preventivni projekt „Imam izbor“  provodio se tijekom školske godine 2022/23, uz koordinaciju Ravnateljstva policije i neposrednu provedbu nadležnih policijskih uprava u odgojno-obrazovnim ustanovama na području Međimurske županije. Kroz ovaj Projekt policija je uspostavila kvalitetnu suradnju  s romskim udrugama, organizacijama civilnog društva i odgojno obrazovnim ustanovama s ciljem provedbe zajedničkih aktivnosti. Projekt  je tematski usmjeren na osnaživanje socijalne uključenosti manjinskih društvenih skupina u društvenu zajednicu,  s naglaskom na dijalog i poštivanje kulturoloških sličnosti i različitosti kroz kulturu tolerancije, nenasilja i nediskriminacije i sprječavanja svih oblika mržnje.

 

Ciljana skupina u projektu su djeca Romske nacionalnosti u dobi od 10. i 11 godina. U sklopu projekta tijekom 2022. godine održano je 7 edukativno-preventivnih predavanja kojom prilikom je educirano 229 djece, od čega dio romske nacionalnosti.

 

Sukladno planu preventivnih mjera za potresom pogođeno područje Sisačko-moslavačke županije na navedenom području su tijekom 2022. godine provedene je cijeli niz preventivno-intervencijske mjera, od kojih posebno ističemo prikazivanje predstava:

  • „Zmajevi koji ne lete“ koja obrađuje temu mladenačke ovisnosti o drogama, posebice tzv. „novih droga“ kao i međusobno povezanu temu obiteljskog rastrojstva i emocionalnog zlostavljanja dok sam sadržaj predstave nudi preventivna rješenja i ukazuje javnosti važnost sustavnog rada s mladima u smislu promicanja pozitivnih i zdravih stilova života. Tijekom 2022. godine navedena predstava je održana dva puta na potresom pogođenom području te joj je  prisustvovalo više od 310 djece. 
  •  „(DIS)LIKE“  koja govori o cyberbullyingu. Navedena predstava je namijenjena učenicima od 5. do 8. razreda. Tijekom 2022. godine navedena predstava je jednom održana na potresom pogođenom području te joj je  prisustvovalo više od 120 djece. 

 

Projekt „Zajedno protiv govora mržnje“ – Ravnateljstvo policije provodi u suradnji drugim nadležnim državnim institucijama, jedinicama lokalne i područne samouprave, sveučilišnom i znanstvenom zajednicom, sportskim organizacijama, klubovima i udrugama, relevantnim organizacijama civilnog društva, medijima, odgojno-obrazovnim ustanovama, sportašima, glazbenicima, umjetnicima i drugim istaknutim članovima društvene zajednica. Cilj ovog Projekta je da se kroz različite preventivne aktivnosti uz zajedničko sudjelovanje društveno angažiranih osoba javno putem medija upute prigodne poruke javnosti s ciljem sprječavanja svih oblika govora mržnje uz promicanje pozitivnih stilova života, nenasilja, međusobne tolerancije i kulture dijaloga te sprječavanja nasilja u obitelji i nasilja nad ženama. U sklopu projekta tijekom 2022. godine održano je 157 događanja kojima je prisustvovalo više od 21220 osoba, sve je popraćeno sa više od 10 medijskih objava.

 

 

U vezi počinjenja kaznenih djela i prekršaja na štetu Roma, unutar romske nacionalne manjine te od strane Roma prema osobama drugih nacionalnosti, tijekom 2022. godine evidentirano je:

 

Kaznenih djela:

- 141 kaznenih djela od strane 94 počinitelja drugih nacionalnosti na štetu ukupno 159 osoba romske nacionalne manjine;

- 463 kazneno djelo unutar romske nacionalne manjine (Romi nad Romima), pri čemu je 551 počinitelja romske nacionalne manjine kaznena djela počinilo nad 588 Roma kao oštećenika;

- 1.009 kaznena djela od strane ukupno 1.293 počinitelja romske nacionalne manjine na štetu 547 osobe drugih nacionalnosti te na štetu 288 pravnih osoba.

            Za usporedbu, tijekom 2021. godine evidentirano je 133 kaznenih djela na štetu Roma od strane osoba druge nacionalnosti, 433 kaznena djela počinjenih unutar romske nacionalne manjine te 801 kaznenih djela počinjena od osoba romske nacionalne manjine prema drugim osobama ili općedruštvenim vrijednostima.           

 

Prekršaja:

-  64 prekršaja od strane 58 počinitelja drugih nacionalnosti na štetu ukupno 72 osobe romske nacionalne manjine;

-  359 prekršaja unutar romske nacionalne manjine (Romi nad Romima), pri čemu je 528 počinitelj romske nacionalne manjine prekršaje počinilo nad 532 Roma kao oštećenika;

-  750 prekršaja od strane ukupno 852 počinitelja romske nacionalne manjine na štetu 224 osobe drugih nacionalnosti.

Za usporedbu, tijekom 2021. godine evidentirano je 54 prekršaja na štetu Roma od strane osoba druge nacionalnosti, 391 prekršaja počinjenih unutar romske nacionalne manjine te 1.203 prekršaja počinjenih od osoba romske nacionalne manjine prema drugim osobama ili općedruštvenim vrijednostima.     

Postignuća i problemi
Status provedbe aktivnosti
Provedena
Pojašnjenje
Pojašnjenje nije uneseno
Pojašnjenje EN
Pojašnjenje nije uneseno

broj događanja


Vrijednost:
277

broj sudionika događanja


Vrijednost:
36403

broj medijskih objava


Vrijednost:
20

Provedba aktivnosti je završena".

Financijska sredstva utrošena za provedbu aktivnosti u 2022. godini iz aktivnosti proračuna
Šifra aktivnosti iz proračuna (pozicija) Izvor financiranja Tijelo koje provodi aktivnost Iznos Vrsta proračuna Svrha i opis
A553131 Administracija i upravljanje Državni proračun Ministarstvo unutarnjih poslova 0,00 kn Državni proračun Troškovi se ne mogu specificirati, unutar redovnog poslovanja

Drugi izvori financiranja (fondovi EU, ostali donatori)
Šifra aktivnosti iz proračuna (pozicija) Izvor financiranja Tijelo koje provodi aktivnost Iznos Donator Provoditelj Opis

Provedba aktivnosti je završena".

Nema priloga

Molimo pričekajte...