Nacionalna strategija za uključivanje Roma za razdoblje od 2013. do 2020. godine

Svrha Nacionalne strategije za uključivanje Roma od 2013. do 2020. godine je postavljanje smjernica kojima će se omogućiti postizanje suštinskih i trajnih promjena socio-ekonomskog položaja romske nacionalne manjine u Hrvatskoj. Strategijom su postavljeni opći i posebni cilj koji se žele postići provedbom planiranih mjera vezanih uz različite segmente i područja djelovanja.

Opći cilj postavljen Strategijom jest poboljšati položaj romske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj smanjivanjem višedimenzionalnog socio-ekonomskog jaza između romskog i ostalog stanovništva te na usklađen, otvoren i transparentan način postići potpuno uključivanje Roma u sve segmente društva i zajednice.

Obilježja populacije

Broj pokazatelja: 1Strateško područje 1. Obrazovanje

Poboljšati pristup kvalitetnom obrazovanju uključujući obrazovanje i skrb pruženu u ranom djetinjstvu, ali i osnovno, srednje i sveučilišno obrazovanje s posebnim naglaskom na uklanjanje moguće segregacije...

Broj pokazatelja: 6

Broj ciljeva: 7


Strateško područje 2. Zapošljavanje i uključivanje u gospodarski život

Smanjiti jaz između romske nacionalne manjine i većinskog stanovništva na tržištu rada.

Broj pokazatelja: 22

Broj ciljeva: 7


Strateško područje 3. Zdravstvena zaštita

Unaprijediti zdravlje romske populacije te kvalitetu i dostupnost zdravstvene skrbi.

Broj pokazatelja: 45

Broj ciljeva: 7


Strateško područje 4. Socijalna skrb

Smanjiti siromaštvo romske populacije i unaprijediti kvalitetu socijalnih usluga i usluga u zajednici.

Broj pokazatelja: 17

Broj ciljeva: 3


Strateško područje 5. Prostorno uređenje, stanovanje i zaštita okoliša

Poboljšanje uvjeta stanovanja romske populacije.

Broj pokazatelja: 20

Broj ciljeva: 7


Strateško područje 6. Uključivanje u društveni i kulturni život

Osnažiti pripadnike romske nacionalne manjine za sudjelovanje u društvenom, kulturnom i javnom životu, radi smanjivanja jaza između pripadnika romske nacionalne manjine u odnosu na ostalo stanovništvo.

Broj pokazatelja: 5

Broj ciljeva: 3


Strateško područje 7. Statusna rješenja, suzbijanje diskriminacije i pomoć u ostvarivanju prava za romsku nacionalnu manjinu

Potpuno (100%) reguliran status u skladu sa zakonskim okvirom (državljanstvo ili stalni boravak) Roma koji imaju čvrstu poveznicu s Republikom Hrvatskom (ili bivšom SRH) do 2020. godine, uz značajnu...

Broj pokazatelja: 13

Broj ciljeva: 10


Strateško područje 8. Unaprjeđenje prikupljanja statističkih podataka

Osnovna svrha Nacionalne strategije za uključivanje Roma do 2020. je postizanje postavljenih ciljeva usmjerenih na uključivanje romske zajednice te poboljšanje socio-ekonomskog položaja Roma kako bi...

Broj pokazatelja: 3

Broj ciljeva: 4


Nema drugih strategija unesenih u sustav

Molimo pričekajte...