Nacionalni plan za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine

Status
Aktivan
Vrijedi od
2021
Vrijedi do
2027
Opći cilj

Nacionalnim planom za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine postavlja se strateški okvir za razvoj jednakosti, uključivanja i sudjelovanja pripadnika romske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj do 2027. godine, a njegov primarni cilj je unaprjeđenje ukupne integracije pripadnika romske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj te smanjivanje jaza između pripadnika romske nacionalne manjine i ostatka populacije u ključnim područjima intervencije usklađenim s Strateškim okvirom Europske unije za jednakost, uključivanje i participaciju Roma do 2030. godine kao i Nacionalnom razvojnom strategijom. Posebni cilj 1. Borba protiv antiromskog rasizma i diskriminacije

Broj pokazatelja: 3


Posebni cilj 2. Smanjivanje siromaštva i socijalne isključenosti Roma kako bi se smanjio društveno-ekonomski jaz između Roma i opće populacije

Broj pokazatelja: 4


Posebni cilj 3. Poticati participaciju Roma kroz osnaživanje, suradnju i povjerenje Roma u javne institucije

Broj pokazatelja: 2


Posebni cilj 4. Učinkovit i jednak pristup Roma kvalitetnom, uključivom obrazovanju

Broj pokazatelja: 5


Posebni cilj 5. Učinkovit i jednak pristup Roma kvalitetnom, održivom zapošljavanju

Broj pokazatelja: 4


Posebni cilj 6. Učinkovit i jednak pristup Roma kvalitetnim uslugama zdravstvene skrbi

Broj pokazatelja: 2


Posebni cilj 7. Učinkovit i jednak pristup Roma prikladnom desegregiranom stanovanju i osnovnim uslugama

Broj pokazatelja: 3


Naziv Status Vrijedi od Vrijedi do
Nacionalna strategija za uključivanje Roma, za razdoblje od 2013. do 2020. godine Arhiviran 2013 2020

Molimo pričekajte...