Posebni cilj strateškog područja

Naziv područja
Statusna rješenja, suzbijanje diskriminacije i pomoć u ostvarivanju prava za romsku nacionalnu manjinu
Posebni cilj
Utvrditi, detektiranjem putem mobilnih timova, broj osoba koje imaju značajne poteškoće pri reguliranju statusa u Republici Hrvatskoj

Pokazatelj Tip Dodatne dimenzije Početna vrijednost Ciljana vrijednost
01. % osoba koje nemaju prijavljeno boravište u RH Postotak Nema Da Ne
02. % osoba koje nemaju niti jedno državljanstvo Postotak Nema Da Ne

Molimo pričekajte...