Posebni cilj strateškog područja

Naziv područja
Statusna rješenja, suzbijanje diskriminacije i pomoć u ostvarivanju prava za romsku nacionalnu manjinu
Posebni cilj
Uspostaviti mehanizme za brže i učinkovitije rješavanje statusnih pitanja Roma u Republici Hrvatskoj

Nema pokazatelja

Molimo pričekajte...