Posebni cilj 3. Poticati participaciju Roma kroz osnaživanje, suradnju i povjerenje Roma u javne institucije

Akcijski plan
Akcijski plan za provedbu Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027., za 2021. i 2022. godinu
Naziv
Poticati participaciju Roma kroz osnaživanje, suradnju i povjerenje Roma u javne institucije
Opis posebnog cilja

Izgradnja kapaciteta organizacija civilnog društva i sposobnosti vođenja u romskom civilnom društvu kako bi se romskom stanovništvu omogućilo sudjelovanje u procesima donošenja odluka. Educiranje Roma o zakonodavnom i institucionalnom okviru zaštite od diskriminacije te podizanje svijesti članova marginaliziranih romskih zajednica o pravima i odgovornostima građana. Poticanje razvoja romskih organizacija mladih i žena kao i njihovih sposobnosti vođenja i upravljanja lokalnim poslovima putem vijeća i predstavnika nacionalnih manjina te poticanje programa posvećenih izvornoj romskoj kulturi, jeziku, tradicijskim običajima i umjetničkom stvaralaštvu.

Mjera 3.1.. Osiguravanje preduvjeta za sudjelovanje romskih udruga kao punopravnih članova u nacionalnim odborima za praćenje

Broj aktivnosti: 4


Mjera 3.2.. Poticanje povećanja udjela Roma koji podnose pritužbe na diskriminaciju

Broj aktivnosti: 0


Mjera 3.3.. Poticanje sudjelovanja Roma, posebno žena i mladih, u društvenom, kulturnom i političkom životu na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i EU razini

Broj aktivnosti: 5Mjera 3.1.. Osiguravanje preduvjeta za sudjelovanje romskih udruga kao punopravnih članova u nacionalnim odborima za praćenje

Aktivnost 3.1.1.. Financijska pomoć za romsku nacionalnu manjinu

Nositelj aktivnosti: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Broj pokazatelja: 2


Aktivnost 3.1.2.. Osnaživanje horizontalne i vertikalne koordinacije te kapaciteta za praćenje provedbe Nacionalnog plana za uključivanje Roma

Nositelj aktivnosti: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Broj pokazatelja: 3


Aktivnost 3.1.3.. Unapređenje transparentnosti praćenja provedbe Nacionalnog plana za uključivanje Roma

Nositelj aktivnosti: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Broj pokazatelja: 3


Aktivnost 3.1.4.. Poboljšati dostupnost i transparentnost podataka o rezultatima projekata i programa financiranih iz javnih izvora koje provode organizacije civilnoga društva s izdvojenim podacima o financiranju projekata...

Nositelj aktivnosti: Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske

Broj pokazatelja: 1


Mjera 3.2.. Poticanje povećanja udjela Roma koji podnose pritužbe na diskriminaciju

Mjera 3.3.. Poticanje sudjelovanja Roma, posebno žena i mladih, u društvenom, kulturnom i političkom životu na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i EU razini

Aktivnost 3.3.1.. Povećavanje razine znanja stručne i opće javnosti o specifičnostima položaja djece, žena i mladih pripadnika romske nacionalne manjine

Nositelj aktivnosti: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Broj pokazatelja: 2


Aktivnost 3.3.2.. Povećavanje razine znanja stručne i opće javnosti o regionalnim specifičnostima položaja Roma u Republici Hrvatskoj

Nositelj aktivnosti: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Broj pokazatelja: 1


Aktivnost 3.3.3.. Educirati romske udruge iz područja sporta za uključivanje u natječaje za sufinanciranje sportskih programa koje provodi Ministarstvo turizma i sporta

Nositelj aktivnosti: Ministarstvo turizma i sporta

Broj pokazatelja: 2


Aktivnost 3.3.4.. Financiranje programa posvećenih izvornoj romskoj kulturi, jeziku, tradicijskim običajima i umjetničkom stvaralaštvu te sakupljanju i objavljivanju romske povijesne, književne i kulturne građe (na jezicima...

Nositelj aktivnosti: Savjet za nacionalne manjine Republike Hrvatske

Broj pokazatelja: 2


Aktivnost 3.3.5.. Podrška programima posvećenih izvornoj romskoj kulturi, jeziku, tradicijskim običajima i umjetničkom stvaralaštvu te sakupljanju i objavljivanju romske povijesne, književne i kulturne građe (na jezicima...

Nositelj aktivnosti: Ministarstvo kulture i medija

Broj pokazatelja: 1


Molimo pričekajte...