Posebni cilj 4. Učinkovit i jednak pristup Roma kvalitetnom, uključivom obrazovanju

Akcijski plan
Akcijski plan za provedbu Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027., za 2021. i 2022. godinu
Naziv
Učinkovit i jednak pristup Roma kvalitetnom, uključivom obrazovanju
Opis posebnog cilja

Aktivno djelovanje usmjereno protiv segregacije u obrazovanju, od najranije dobi. Djelovanje na okolnosti koje dovode do razlika u sudjelovanju djece pripadnika romske nacionalne manjine u predškolskom odgoju i obrazovanju. Djelovanje na okolnosti koje dovode do razlika u dovršetku srednjoškolskog obrazovanja djece pripadnika romske nacionalne manjine u odnosu na ostalu djecu. Osiguravanje dodatne pomoći i podrške mladima tijekom stjecanja visokog obrazovanja. Djelovanje na okolnosti koje dovode do malog sudjelovanja pripadnika romske nacionalne manjine u programima osposobljavanja i usavršavanja te poticanje sudjelovanja u programima osposobljavanja i usavršavanja.

Mjera 4.1. Smanjivanje udjela romske djece koja pohađaju obvezni program predškole/osnovnoškolsko obrazovanje u skupinama/ razredima u kojima je većina ili su sva djeca Romi

Broj aktivnosti: 2


Mjera 4.2. Smanjivanje jaza u sudjelovanju u predškolskom odgoju i obrazovanju između romske djece i djece iz opće populacije

Broj aktivnosti: 2


Mjera 4.3. Smanjivanje jaza u dovršetku srednjoškolskog obrazovanja između mladih Roma i mladih iz opće populacije

Broj aktivnosti: 11


Mjera 4.4. Povećanje udjela mladih Roma u visokom obrazovanju

Broj aktivnosti: 2


Mjera 4.5. Povećanje udjela odraslih Roma u programima osposobljavanja i usavršavanja

Broj aktivnosti: 2Mjera 4.1. Smanjivanje udjela romske djece koja pohađaju obvezni program predškole/osnovnoškolsko obrazovanje u skupinama/ razredima u kojima je većina ili su sva djeca Romi

Aktivnost 4.1.1. Sufinanciranje namjenskog prijevoza od kuće do vrtića/škole za djecu i učenike pripadnike romske nacionalne manjine koja žive u izoliranim, segregiranim naseljima

Nositelj aktivnosti: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Broj pokazatelja: 3


Aktivnost 4.1.2. Sufinanciranje roditeljskog udjela za pripadnike romske nacionalne manjine u integriranim programima predškolskog odgoja

Nositelj aktivnosti: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Broj pokazatelja: 3


Mjera 4.2. Smanjivanje jaza u sudjelovanju u predškolskom odgoju i obrazovanju između romske djece i djece iz opće populacije

Aktivnost 4.2.1. Sufinanciranje programa predškole za djecu pripadnike romske nacionalne manjine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Nositelj aktivnosti: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Broj pokazatelja: 3


Aktivnost 4.2.2. Promocija predškolskog obrazovanja i prevencija napuštanja srednjoškolskog obrazovanja

Nositelj aktivnosti: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Broj pokazatelja: 3


Mjera 4.3. Smanjivanje jaza u dovršetku srednjoškolskog obrazovanja između mladih Roma i mladih iz opće populacije

Aktivnost 4.3.1. Praćenje upisa i školovanja učenika romske nacionalne manjine oba spola u osnovnim školama

Nositelj aktivnosti: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Broj pokazatelja: 3


Aktivnost 4.3.2. Uključivanje učenika romske nacionalne manjine u produženi boravak, pružanje dodatne pomoći u učenju hrvatskog jezika te uključivanje učenika u dodatne aktivnosti usmjerene ka obrazovnoj i socijalnoj integraciji

Nositelj aktivnosti: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Broj pokazatelja: 3


Aktivnost 4.3.3. Sufinanciranje ljetnih škola te drugih posebnih programa za učenike pripadnike romske nacionalne manjine

Nositelj aktivnosti: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Broj pokazatelja: 3


Aktivnost 4.3.4. Sufinanciranje didaktičke opreme i školskog pribora za učenike osnovnih škola pripadnike romske nacionalne manjine

Nositelj aktivnosti: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Broj pokazatelja: 2


Aktivnost 4.3.5. Stručno usavršavanje romskih suradnika pomagača, učitelja i stručnih suradnika u osnovnim školama

Nositelj aktivnosti: Agencija za odgoj i obrazovanje

Broj pokazatelja: 2


Aktivnost 4.3.6. Praćenje upisa i školovanja učenika romske nacionalne manjine oba spola u srednjim školama

Nositelj aktivnosti: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Broj pokazatelja: 3


Aktivnost 4.3.7. Osiguravanje mjesečnih stipendija redovitim učenicima srednjih škola pripadnicima romske nacionalne manjine

Nositelj aktivnosti: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Broj pokazatelja: 3


Aktivnost 4.3.8. Osiguravanje jednokratne novčane pomoći redovitim učenicima pripadnicima romske nacionalne manjine koju završavaju srednjoškolsko obrazovanje

Nositelj aktivnosti: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Broj pokazatelja: 3


Aktivnost 4.3.9. Financijska pomoć za školarine

Nositelj aktivnosti: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Broj pokazatelja: 2


Aktivnost 4.3.10. Sufinanciranje smještaja u učeničke domove učenicima srednjih škola pripadnicima romske nacionalne manjine

Nositelj aktivnosti: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Broj pokazatelja: 2


Aktivnost 4.3.11. Promocija strukovnih škola i budućeg izbora zanimanja koja će učenicima romske nacionalne manjine omogućiti što brže uključivanje u svijet rada

Nositelj aktivnosti: Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

Broj pokazatelja: 3


Mjera 4.4. Povećanje udjela mladih Roma u visokom obrazovanju

Aktivnost 4.4.1. Osiguravanje stipendija studentima pripadnicima romske nacionalne manjine

Nositelj aktivnosti: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Broj pokazatelja: 3


Aktivnost 4.4.2. Sufinanciranje smještaja u studentskim domovima studentima pripadnicima romske nacionalne manjine

Nositelj aktivnosti: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Broj pokazatelja: 3


Mjera 4.5. Povećanje udjela odraslih Roma u programima osposobljavanja i usavršavanja

Aktivnost 4.5.1. Uključivanje odraslih pripadnika romske nacionalne manjine u program opismenjavanja i osposobljavanja za prvo zanimanje

Nositelj aktivnosti: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Broj pokazatelja: 2


Aktivnost 4.5.2. Promocija obrazovanja odraslih među pripadnicima romske nacionalne manjine

Nositelj aktivnosti: Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

Broj pokazatelja: 3


Molimo pričekajte...