Posebni cilj 5. Učinkovit i jednak pristup Roma kvalitetnom, održivom zapošljavanju

Akcijski plan
Akcijski plan za provedbu Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027., za 2021. i 2022. godinu
Naziv
Učinkovit i jednak pristup Roma kvalitetnom, održivom zapošljavanju
Opis posebnog cilja

Pomoć i podrška pri prelasku iz sustava obrazovanja na tržište rada i podrška stjecanju vještina i znanja kojima se poboljšava ukupni položaj pripadnika romske nacionalne manjine na tržištu rada te potiče zapošljavanje i samozapošljavanje. Ciljana potpora Romkinjama pri zapošljavanju koja uzima u obzir individualne sklonosti i motivaciju te prepreke i specifičan nepovoljni položaj kao i razloge zbog kojih su nezaposlene. Ciljana potpora mladima koja uzima u obzir individualne sklonosti, motivaciju te prepreke i specifičan nepovoljni položaj mladih Roma uz rad s poslodavcima s ciljem uvođenja novih praksi podupiranja osposobljavanja i usavršavanja na radnom mjestu.

Mjera 5.1. Smanjivanje jaza u zapošljavanju Roma i zapošljavanju opće populacije

Broj aktivnosti: 7


Mjera 5.2. Smanjivanje rodnog jaza u zapošljavanju

Broj aktivnosti: 0


Mjera 5.3. Smanjivanje jaza između romske NEET populacije i NEET populacije unutar opće populacije mladih

Broj aktivnosti: 1Mjera 5.1. Smanjivanje jaza u zapošljavanju Roma i zapošljavanju opće populacije

Aktivnost 5.1.1.. Prevencija ranog napuštanja redovnog obrazovanja odgovarajućim izborom zanimanja, Hrvatski zavod za zapošljavanje

Nositelj aktivnosti: Hrvatski zavod za zapošljavanje

Broj pokazatelja: 2


Aktivnost 5.1.2.. Osnaživanje mladih nezaposlenih Roma kroz obrazovanje za osobni i profesionalni razvoj

Nositelj aktivnosti: Hrvatski zavod za zapošljavanje

Broj pokazatelja: 2


Aktivnost 5.1.3.. Povećati zapošljivost Roma stjecanjem novih kompetencija traženih na tržištu rada, Hrvatski zavod za zapošljavanje

Nositelj aktivnosti: Hrvatski zavod za zapošljavanje

Broj pokazatelja: 3


Aktivnost 5.1.4. . Podrška održivom zapošljavanju

Nositelj aktivnosti: Hrvatski zavod za zapošljavanje

Broj pokazatelja: 2


Aktivnost 5.1.5. . Podrška samozapošljavanju

Nositelj aktivnosti: Hrvatski zavod za zapošljavanje

Broj pokazatelja: 1


Aktivnost 5.1.6. Promocija dobre prakse i informiranje poslodavaca

Nositelj aktivnosti: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Broj pokazatelja: 3


Aktivnost 5.1.7. . Promidžbene aktivnosti za dragovoljno vojno osposobljavanje/mogući prijam u Oružane snage RH

Nositelj aktivnosti: Ministarstvo obrane

Broj pokazatelja: 2


Mjera 5.2. Smanjivanje rodnog jaza u zapošljavanju

Mjera 5.3. Smanjivanje jaza između romske NEET populacije i NEET populacije unutar opće populacije mladih

Aktivnost 5.3.1. Jednakost, uključivanje, participacija i integracija Roma putem zapošljavanja – JUPI ZA pripremna faza, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Nositelj aktivnosti: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Broj pokazatelja: 3


Molimo pričekajte...