Posebni cilj 7. Učinkovit i jednak pristup Roma prikladnom desegregiranom stanovanju i osnovnim uslugama

Akcijski plan
Akcijski plan za provedbu Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027., za 2021. i 2022. godinu
Naziv
Učinkovit i jednak pristup Roma prikladnom desegregiranom stanovanju i osnovnim uslugama
Opis posebnog cilja

Ujednačavanje stambenih uvjeta života pripadnika romske nacionalne manjine s uvjetima života opće populacije. Ujednačavanje okolišnih uvjeta života pripadnika romske nacionalne manjine s uvjetima života opće populacije. Pružanje potpore tijelima odgovornim za standarde stanovanja, osnovne usluge i zaštitu okoliša.

Mjera 7.1. Smanjivanje jaza u stambenoj deprivaciji Roma i opće populacije

Broj aktivnosti: 2


Mjera 7.2.. Smanjivanje jaza u prenapučenosti Roma i opće populacije

Broj aktivnosti: 0


Mjera 7.3. Smanjivanje okolišnih i infrastrukturnih nejednakosti u romskim zajednicama (lokalitetima) u odnosu na zajednice u kojima živi većinsko stanovništvo

Broj aktivnosti: 1


Mjera 7.4. Osiguravanje pristupa vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju u kućanstvu

Broj aktivnosti: 0Mjera 7.1. Smanjivanje jaza u stambenoj deprivaciji Roma i opće populacije

Aktivnost 7.1.1. Poboljšanje uvjeta življenja i stambeno zbrinjavanje pripadnika romske nacionalne manjine

Nositelj aktivnosti: Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje

Broj pokazatelja: 3


Aktivnost 7.1.2. Financijska pomoć za romsku nacionalnu manjinu

Nositelj aktivnosti: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Broj pokazatelja: 2


Mjera 7.2.. Smanjivanje jaza u prenapučenosti Roma i opće populacije

Mjera 7.3. Smanjivanje okolišnih i infrastrukturnih nejednakosti u romskim zajednicama (lokalitetima) u odnosu na zajednice u kojima živi većinsko stanovništvo

Aktivnost 7.3.1. Program za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Nositelj aktivnosti: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Broj pokazatelja: 2


Mjera 7.4. Osiguravanje pristupa vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju u kućanstvu

Molimo pričekajte...