Mjera 2.2. Smanjivanje siromaštva i socijalne isključenosti romske djece

Posebni cilj
2. Smanjivanje siromaštva i socijalne isključenosti Roma kako bi se smanjio društveno-ekonomski jaz između Roma i opće populacije
Kod
2.2
Svrha provedbe mjera i aktivnosti
smanjivanje jaza u siromaštvu i socijalne isključenosti djece pripadnika romske nacionalne pružanjem sveobuhvatne potpore djeci i njihovim obiteljima u međusobno povezanim područjima te osiguravanja pristupa osnovnim uslugama, prehrani i slobodnim aktivnostima
Iznos predviđenih sredstava
4.532.118,00 kn
Pokazatelj Tip Početna vrijednost Ciljana vrijednost
broj djece pripadnika romske nacionalne manjine za koju je osiguran školski obrok Broj Ne Ne

Aktivnost 2.2.1. Osiguravanje školskog obroka

Nositelj aktivnosti: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

Broj pokazatelja: 2


Molimo pričekajte...