Mjera 7.1. Smanjivanje jaza u stambenoj deprivaciji Roma i opće populacije

Posebni cilj
7. Učinkovit i jednak pristup Roma prikladnom desegregiranom stanovanju i osnovnim uslugama
Kod
7.1
Svrha provedbe mjera i aktivnosti
ujednačavanje stambenih uvjeta života pripadnika romske nacionalne manjine sa uvjetima života opće populacije
Iznos predviđenih sredstava
7.000.000,00 kn
Pokazatelj Tip Početna vrijednost Ciljana vrijednost
broj odobrenih zahtjeva Broj Ne Ne
broj korisnika Broj Ne Ne

Aktivnost 7.1.1. Poboljšanje uvjeta življenja i stambeno zbrinjavanje pripadnika romske nacionalne manjine

Nositelj aktivnosti: Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje

Broj pokazatelja: 3


Aktivnost 7.1.2. Financijska pomoć za romsku nacionalnu manjinu

Nositelj aktivnosti: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Broj pokazatelja: 2


Molimo pričekajte...