Mjera 7.2.. Smanjivanje jaza u prenapučenosti Roma i opće populacije

Posebni cilj
7. Učinkovit i jednak pristup Roma prikladnom desegregiranom stanovanju i osnovnim uslugama
Kod
7.2.
Svrha provedbe mjera i aktivnosti
Iznos predviđenih sredstava
0,00 kn
Pokazatelj Tip Početna vrijednost Ciljana vrijednost
broj provedenih aktivnosti Broj Ne Ne

Molimo pričekajte...