Mjera 7.3. Smanjivanje okolišnih i infrastrukturnih nejednakosti u romskim zajednicama (lokalitetima) u odnosu na zajednice u kojima živi većinsko stanovništvo

Posebni cilj
7. Učinkovit i jednak pristup Roma prikladnom desegregiranom stanovanju i osnovnim uslugama
Kod
7.3
Svrha provedbe mjera i aktivnosti
ujednačavanje okolišnih uvjeta života pripadnika romske nacionalne manjine sa uvjetima života opće populacije
Iznos predviđenih sredstava
2.800.000,00 kn
Pokazatelj Tip Početna vrijednost Ciljana vrijednost
broj JLS-ova kojima je pružena potpora Broj Ne Ne

Aktivnost 7.3.1. Program za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Nositelj aktivnosti: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Broj pokazatelja: 2


Molimo pričekajte...