Mjera 7.4. Osiguravanje pristupa vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju u kućanstvu

Posebni cilj
7. Učinkovit i jednak pristup Roma prikladnom desegregiranom stanovanju i osnovnim uslugama
Kod
7.4
Svrha provedbe mjera i aktivnosti
pružanje potpore tijelima odgovornim ta standarde stanovanja, osnovne usluge i zaštitu okolišta
Iznos predviđenih sredstava
0,00 kn
Pokazatelj Tip Početna vrijednost Ciljana vrijednost
broj novih korisnika sustava javne vodoopskrbe Broj Ne Ne

Molimo pričekajte...