Mjera 6.1. Smanjivanje jaza očekivanog životnog vijeka između Roma i opće populacije

Posebni cilj
6. Poboljšano zdravlje Roma i učinkovit, jednak pristup Roma kvalitetnim uslugama zdravstvene skrbi
Kod
6.1
Svrha provedbe mjera i aktivnosti
osnaživanje preventivnih aktivnosti u romskim zajednicama kako bi se doprinijelo ukupnom poboljšanju zdravlja pripadnika romske nacionalne manjine
Iznos predviđenih sredstava
0,00 kn
Pokazatelj Tip Početna vrijednost Ciljana vrijednost
broj održanih aktivnosti Broj Ne Ne
broj sudionika/korisnika Broj Ne Ne

Molimo pričekajte...