Mjera 6.2. Ispunjavanje preduvjeta za sustavno praćenje zdravlja romske populacije

Posebni cilj
6. Poboljšano zdravlje Roma i učinkovit, jednak pristup Roma kvalitetnim uslugama zdravstvene skrbi
Kod
6.2
Svrha provedbe mjera i aktivnosti
omogućavanje na podacima utemeljenog zaključivanja o stanju i napretku u zdravstvenom statusu pripadnika romske nacionalne manjine u odnosu na opću populaciju
Iznos predviđenih sredstava
0,00 kn
Pokazatelj Tip Početna vrijednost Ciljana vrijednost
zdravstvena slika romske zajednice (istraživačko izviješće) Broj Ne Ne
broj održanih aktivnosti Broj Ne Ne
broj sudionika aktivnosti Broj Ne Ne

Aktivnost 6.2.1. Jednakost, uključivanje, participacija i integracija Roma putem brige o zdravlju – JUPI ZDRAV, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina u partnerstvu s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo

Nositelj aktivnosti: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Broj pokazatelja: 3


Molimo pričekajte...