Mjera 6.3. Unapređenje reproduktivnog zdravlja Romkinja

Posebni cilj
6. Poboljšano zdravlje Roma i učinkovit, jednak pristup Roma kvalitetnim uslugama zdravstvene skrbi
Kod
6.3
Svrha provedbe mjera i aktivnosti
osnaživanje preventivnih aktivnosti usmjerenih Romkinjama s krajnjim ciljem unapređenja reproduktivnog zdravlja
Iznos predviđenih sredstava
0,00 kn
Pokazatelj Tip Početna vrijednost Ciljana vrijednost
broj održanih aktivnosti Broj Ne Ne
broj sudionica aktivnosti Broj Ne Ne

Molimo pričekajte...