Mjera 6.4. Povećanje informiranosti romske populacije o rodno utemeljenom nasilju

Posebni cilj
6. Poboljšano zdravlje Roma i učinkovit, jednak pristup Roma kvalitetnim uslugama zdravstvene skrbi
Kod
6.4
Svrha provedbe mjera i aktivnosti
podizanje svijesti romske zajednice o utjecaju koji rodno utemeljeno nasilje ima na ukupnu dobrobit obitelji kao i razvoj djece u nasilničim obiteljima
Iznos predviđenih sredstava
0,00 kn
Pokazatelj Tip Početna vrijednost Ciljana vrijednost
broj održanih aktivnosti Broj Ne Ne
broj sudionika aktivnosti, razvrstano po spolu Broj Ne Ne

Molimo pričekajte...