Mjera 5.3. Smanjivanje jaza između romske NEET populacije i NEET populacije unutar opće populacije mladih

Posebni cilj
5. Učinkovit i jednak pristup Roma kvalitetnom, održivom zapošljavanju
Kod
5.3
Svrha provedbe mjera i aktivnosti
ciljana potpora mladima koja uzima u obzir individualne sklonosti, motivaciju i prepreke kao i specifičan položaj mladih Roma uz rad s poslodavcima s krajnjim ciljem uvođenja novih praksi podupiranja osoposobljavanja i usavršavanja na radnom mjestu
Iznos predviđenih sredstava
0,00 kn
Pokazatelj Tip Početna vrijednost Ciljana vrijednost
broj Roma u NEET statusu uključenih u aktivnosti Broj Ne Ne
broj poslodavaca Broj Ne Ne
broj aktivnosti Broj Ne Ne

Aktivnost 5.3.1. Jednakost, uključivanje, participacija i integracija Roma putem zapošljavanja – JUPI ZA pripremna faza, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Nositelj aktivnosti: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Broj pokazatelja: 3


Molimo pričekajte...