Mjera 4.1. Smanjivanje udjela romske djece koja pohađaju obvezni program predškole/osnovnoškolsko obrazovanje u skupinama/ razredima u kojima je većina ili su sva djeca Romi

Posebni cilj
4. Učinkovit i jednak pristup Roma kvalitetnom, uključivom obrazovanju
Kod
4.1
Svrha provedbe mjera i aktivnosti
aktivo djelovanje protiv segregacije u obrazovanju od najranije dobi
Iznos predviđenih sredstava
5.600.000,00 kn

Aktivnost 4.1.1. Sufinanciranje namjenskog prijevoza od kuće do vrtića/škole za djecu i učenike pripadnike romske nacionalne manjine koja žive u izoliranim, segregiranim naseljima

Nositelj aktivnosti: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Broj pokazatelja: 3


Aktivnost 4.1.2. Sufinanciranje roditeljskog udjela za pripadnike romske nacionalne manjine u integriranim programima predškolskog odgoja

Nositelj aktivnosti: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Broj pokazatelja: 3


Molimo pričekajte...