Mjera 4.3. Smanjivanje jaza u dovršetku srednjoškolskog obrazovanja između mladih Roma i mladih iz opće populacije

Posebni cilj
4. Učinkovit i jednak pristup Roma kvalitetnom, uključivom obrazovanju
Kod
4.3
Svrha provedbe mjera i aktivnosti
djelovanje na okolnosti koje dovode do razlika u dovršetku srednjoškolskog obrazovanja djece pripadnika romske nacionalne manjine u odnosu na ostalu populaciju djece
Iznos predviđenih sredstava
12.805.000,00 kn
Pokazatelj Tip Početna vrijednost Ciljana vrijednost
broj korisnika potpora Broj Ne Ne
broj provedenih aktivnosti Broj Ne Ne
broj sudionika Broj Ne Ne

Aktivnost 4.3.1. Praćenje upisa i školovanja učenika romske nacionalne manjine oba spola u osnovnim školama

Nositelj aktivnosti: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Broj pokazatelja: 3


Aktivnost 4.3.2. Uključivanje učenika romske nacionalne manjine u produženi boravak, pružanje dodatne pomoći u učenju hrvatskog jezika te uključivanje učenika u dodatne aktivnosti usmjerene ka obrazovnoj i socijalnoj integraciji

Nositelj aktivnosti: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Broj pokazatelja: 3


Aktivnost 4.3.3. Sufinanciranje ljetnih škola te drugih posebnih programa za učenike pripadnike romske nacionalne manjine

Nositelj aktivnosti: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Broj pokazatelja: 3


Aktivnost 4.3.4. Sufinanciranje didaktičke opreme i školskog pribora za učenike osnovnih škola pripadnike romske nacionalne manjine

Nositelj aktivnosti: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Broj pokazatelja: 2


Aktivnost 4.3.5. Stručno usavršavanje romskih suradnika pomagača, učitelja i stručnih suradnika u osnovnim školama

Nositelj aktivnosti: Agencija za odgoj i obrazovanje

Broj pokazatelja: 2


Aktivnost 4.3.6. Praćenje upisa i školovanja učenika romske nacionalne manjine oba spola u srednjim školama

Nositelj aktivnosti: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Broj pokazatelja: 3


Aktivnost 4.3.7. Osiguravanje mjesečnih stipendija redovitim učenicima srednjih škola pripadnicima romske nacionalne manjine

Nositelj aktivnosti: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Broj pokazatelja: 3


Aktivnost 4.3.8. Osiguravanje jednokratne novčane pomoći redovitim učenicima pripadnicima romske nacionalne manjine koju završavaju srednjoškolsko obrazovanje

Nositelj aktivnosti: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Broj pokazatelja: 3


Aktivnost 4.3.9. Financijska pomoć za školarine

Nositelj aktivnosti: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Broj pokazatelja: 2


Aktivnost 4.3.10. Sufinanciranje smještaja u učeničke domove učenicima srednjih škola pripadnicima romske nacionalne manjine

Nositelj aktivnosti: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Broj pokazatelja: 2


Aktivnost 4.3.11. Promocija strukovnih škola i budućeg izbora zanimanja koja će učenicima romske nacionalne manjine omogućiti što brže uključivanje u svijet rada

Nositelj aktivnosti: Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

Broj pokazatelja: 3


Molimo pričekajte...