Mjera 4.4. Povećanje udjela mladih Roma u visokom obrazovanju

Posebni cilj
4. Učinkovit i jednak pristup Roma kvalitetnom, uključivom obrazovanju
Kod
4.4
Svrha provedbe mjera i aktivnosti
osiguravanja dodatne pomoći i podrške mladima tijekom stjecanja visokog obrazovanja
Iznos predviđenih sredstava
1.210.000,00 kn
Pokazatelj Tip Početna vrijednost Ciljana vrijednost
broj korisnika potpora Broj Ne Ne

Aktivnost 4.4.1. Osiguravanje stipendija studentima pripadnicima romske nacionalne manjine

Nositelj aktivnosti: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Broj pokazatelja: 3


Aktivnost 4.4.2. Sufinanciranje smještaja u studentskim domovima studentima pripadnicima romske nacionalne manjine

Nositelj aktivnosti: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Broj pokazatelja: 3


Molimo pričekajte...