Mjera 4.5. Povećanje udjela odraslih Roma u programima osposobljavanja i usavršavanja

Posebni cilj
4. Učinkovit i jednak pristup Roma kvalitetnom, uključivom obrazovanju
Kod
4.5
Svrha provedbe mjera i aktivnosti
djelovanje na okolnosti koje dovode do malog sudjelovanja pripadnika romske nacionalne manjine u programima osposobljavanja i usavršavanja te poticanje sudjelovanja u programima osposobljavanja i usavršavanja
Iznos predviđenih sredstava
1.601.000,00 kn
Pokazatelj Tip Početna vrijednost Ciljana vrijednost
broj sudionika Broj Ne Ne
broj provedenih aktivnosti Broj Ne Ne

Aktivnost 4.5.1. Uključivanje odraslih pripadnika romske nacionalne manjine u program opismenjavanja i osposobljavanja za prvo zanimanje

Nositelj aktivnosti: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Broj pokazatelja: 2


Aktivnost 4.5.2. Promocija obrazovanja odraslih među pripadnicima romske nacionalne manjine

Nositelj aktivnosti: Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

Broj pokazatelja: 3


Molimo pričekajte...