Mjera 3.2.. Poticanje povećanja udjela Roma koji podnose pritužbe na diskriminaciju

Posebni cilj
3. Poticati participaciju Roma kroz osnaživanje, suradnju i povjerenje Roma u javne institucije
Kod
3.2.
Svrha provedbe mjera i aktivnosti
educiranje Roma o zakonodavnom i institucionalnom okviru zaštite od diskriminacije te podizanje svijesti članova marginaliziranih romskih zajednica o pravima i odgovornostima građana
Iznos predviđenih sredstava
0,00 kn
Pokazatelj Tip Početna vrijednost Ciljana vrijednost
broj lokaliteta na kojima je dostupna besplatna pravna pomoć Broj Ne Ne

Molimo pričekajte...