Mjera 3.3.. Poticanje sudjelovanja Roma, posebno žena i mladih, u društvenom, kulturnom i političkom životu na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i EU razini

Posebni cilj
3. Poticati participaciju Roma kroz osnaživanje, suradnju i povjerenje Roma u javne institucije
Kod
3.3.
Svrha provedbe mjera i aktivnosti
poticanje razvoja romskih organizacija mladih i žena kao i njihovih sposobnosti vođenja i upravljanja lokalnim poslovima putem vijeća i predstavnika nacioanalnih manjina; poticanje porgrama posvećenih izvornoj romskoj kulturi, jeziku, tradicijskim običajima i umjetničkom stvaralaštvu
Iznos predviđenih sredstava
3.810.252,00 kn
Pokazatelj Tip Početna vrijednost Ciljana vrijednost
broj provedenih aktivnosti Broj Ne Da
broj sudionika aktivnosti Broj Ne Da
broj organizacija koje su primile potporu Broj Ne Da

Aktivnost 3.3.1.. Povećavanje razine znanja stručne i opće javnosti o specifičnostima položaja djece, žena i mladih pripadnika romske nacionalne manjine

Nositelj aktivnosti: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Broj pokazatelja: 2


Aktivnost 3.3.2.. Povećavanje razine znanja stručne i opće javnosti o regionalnim specifičnostima položaja Roma u Republici Hrvatskoj

Nositelj aktivnosti: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Broj pokazatelja: 1


Aktivnost 3.3.3.. Educirati romske udruge iz područja sporta za uključivanje u natječaje za sufinanciranje sportskih programa koje provodi Ministarstvo turizma i sporta

Nositelj aktivnosti: Ministarstvo turizma i sporta

Broj pokazatelja: 2


Aktivnost 3.3.4.. Financiranje programa posvećenih izvornoj romskoj kulturi, jeziku, tradicijskim običajima i umjetničkom stvaralaštvu te sakupljanju i objavljivanju romske povijesne, književne i kulturne građe (na jezicima kojim se služe Romi u Republici Hrvatskoj i na hrvatskom jeziku) i programa za stvaranje pretpostavki za ostvarivanje kulturne autonomije nacionalnih manjina

Nositelj aktivnosti: Savjet za nacionalne manjine Republike Hrvatske

Broj pokazatelja: 2


Aktivnost 3.3.5.. Podrška programima posvećenih izvornoj romskoj kulturi, jeziku, tradicijskim običajima i umjetničkom stvaralaštvu te sakupljanju i objavljivanju romske povijesne, književne i kulturne građe (na jezicima kojima se služe Romi u Republici Hrvatskoj i na hrvatskom jeziku) i programima za stvaranje pretpostavki za ostvarivanje kulturne autonomije nacionalnih manjina

Nositelj aktivnosti: Ministarstvo kulture i medija

Broj pokazatelja: 1


Molimo pričekajte...